Baťa

Příjmení Baťa pochází ze starého slovanského apelativa baťa , které mělo významy „otec“ (odtud i ruský výraz „báťuška“), „starší bratr“, později obecně „příbuzný“ a „druh“; přeneseně a nářečně se tak také říkalo „přílišnému dobrákovi“, „nemehlu“ či „hlupákovi“, na Moravě bylo apelativum baťa i označením pro „malého tlustého člověka“. V současnosti u nás žije 528 nositelů tohoto příjmení a asi nepřekvapí, že 61 jich najdete ve Zlíně.

Použitá literatura:
D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2010, s. 30; A. Kotík, Naše příjmení, Praha 1894, s. 129; V. Mates, Jména tajemství zbavená 3, Praha 2004, s. 65–67; J. Beneš, O českých příjmeních, Praha 1962, s. 207

autor: Žaneta Dvořáková
Spustit audio

Více z pořadu