Velošík

7. červen 2022

Slovenské příjmení Velošík vzniklo pravděpodobně zdrobňující příponou -ík z příjmení Veloš. To bylo odvozeno příponou -oš z adjektiva velký ‒ stejně vznikla např. slovenská příjmení Hladoš z hladký, Hološ z holý, Sivoš ze sivý apod. Nebo mohlo vzniknout jako zdrobnělina z příjmení Veloch, které opět pochází z adjektiva velký – obdobně jako byl odvozen Maloch z malý, Mudroch z múdry atd. V evidenci obyvatel, kterou spravuje Ministerstvo vnitra,

není již žádný nositel příjmení Velošík, nacházíte tu pouze jednu paní s podobou Vělošíková.

autor: Žaneta Dvořáková
Spustit audio

Více z pořadu