Václav Cílek: „Těžba hnědého uhlí může ovlivnit až 3 000 000 obyvatel“

12. prosinec 2013

S geologem a spisovatelem Václavem Cílkem jsme hovořili o tom, zda je prolomení limitů těžby uhlí, o kterém se diskutuje, nezbytné a co hovoří pro a proti.

Jsou vyčísleny dopady takového kroku? Přistupujeme k uhlí jako ke strategické surovině?
Řeč byla také o přírodě v Kronice české Václava Hájka z Libočan, která byla po staletí významným zdrojem informací o našich dějinách.

Jak na hnědé uhlí?

Podle horního zákona má firma, která těží, povinnost vydobýt ložisko. To prý znamená, že usnesení vlády o existenci limitů, má menší závaznost než zákon a my, z politických důvodů, nepůjdeme přes magii prolomení limitů. Jaké tedy existují cesty, prolomit nebo neprolomit? „Tato otázka se řeší již mnoho let. Není to pouze volba ano, či ne ale těch cest existuje mnoho. Jedním z řešení je posunout limity částečně, ale i takové posunutí může být v našem prostředí nebezpečná záležitost.“ Těžební firmy pak mohou mít podle V. Cílka pocit, že lze po získání několika km navíc, jednoduše přijít k dalším. Problémem prý také zůstává, co se s hnědým uhlím vlastně děje a jaká je účinnost jeho spalování, což vytváří samo o sobě další přirozený limit, který lze v 21. století posunout. Poslední zmíněnou hranicí je také vývoz uhlí, který se dá lépe regulovat.

Těžba uhlí ovlivní až 3 000 000 lidí u nás

Naše hospodaření s uhlím bezprostředně ovlivní životy 2 až 3 milionů lidí, a to opravdu není malé číslo. Kdo by tedy, o jeho budoucí těžbě, měl rozhodovat? Můžeme zodpovědnost nechat pouze na vládě? „Já bych byl rád, kdyby se sestavila odborná a nezávislá komise, která by spolupracovala s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Komise by kontrolovala, kladla otázky a společnost seznamovala s děním kolem těžby uhlí.“ Situace v energetice je podle V. Cílka neutěšená a uhlí ve světě stále vede. Největším spotřebitelem je Čína a jeho poptávka meziročně stoupá o 5 %. Bohužel, u nás prý nemáme jistotu v zemním plynu, v atomové energii a bohužel ani v těžbě uhlí a proto bychom nastalé situaci měli rozhodně věnovat zvýšenou pozornost.

Pak svůj dotaz napište na e-mail: jaktovidi@rozhlas.cz.

RNDr. Václav Cílek CSc.
Publikoval asi 300 odborných článků, kolem 400 esejí. Spolupracoval na zhruba třiceti knižních titulech, z nichž nejznámější jsou "Krajiny vnitřní a vnější" (Dokořán 2002). Přednášel na několika vysokých školách (FF UK, FHS UK, AVU, FAVU aj.).

"Jak to vidí" vysíláme od pondělí do pátku vždy v čase od 8:30 do 9:00 hodiny.
(Přepis pořadu najdete na našich stránkách následující den, zvukový záznam do hodiny po odvysílání.)

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: Václav Cílek
Spustit audio