Úžasné životy: Režisér, herec a scénograf Petr Lébl podle spisovatelky Radky Denemarkové

9. květen 2021

Byl to enfant terrible českého divadla 90. let. Rozporuplný člověk, kontroverzní umělec, bezmezně obdivován nebo naprosto zatracován. Na Léblův život i dílo vzpomíná spisovatelka Radka Denemarková, autorka monografie Smrt, nebudeš se báti.

Připravil: Marek Mojžíšek
Dramaturgie: Daniel Kupšovský
Zvukový mistr: Jitka Špálová, Lukáš Vorel
Premiéra: 9. 5. 2021
Produkce: Klára Illiašová

Lébl začal svou prudkou divadelní dráhu jako teenager v amatérském souboru Dopravních podniků DOPRAPO. Později se uskupení přejmenovalo na Jak se vám jelo. Inscenoval s nimi jako herec, výtvarník a režisér třeba Vonnegutovu Grotesku nebo Kafkovu Proměnu. Hned po sametové revoluci proniká do profesionálníhch divadel, začíná studovat na DAMU, tu však nikdy nedokončí… Nevzdělavatelný, tak o něm mluvili už na základní škole.

Provokuje a mate

Později s Doubravkou Svobodovou vyhrávají konkurz na převzetí Divadla Na zábradlí, kde jeho příchodem začíná další velmi výrazné období. Mate diváky a provokuje kritiky čechovovskými adaptacemi Racka a Strýčka Váni, do toho však nazkouší i muzikál Kabaret nebo sladkobolnou Kočičí hru.

Jeho práce s herci, jednání s kolegy a spolupracovníky je ovšem diskutabilní. Vyžaduje naprosté oddání se, pokud ho nedostane, následuje zatracení. Seznam bývalých přátel se neustále prodlužuje. Lébla sužuje od mládí psychická nemoc, přicházející ve vlnách.

Konec 

Na konci roku 1999 nechává lakonický vzkaz: JSEM NA JEVIŠTI. O několik hodin později je, oběšený v provazišti, nalezen techniky. Na jeho stole čeká hromada dopisu adresovaná různým lidem. Jsou plné pokynů, co činit po jeho smrti. Jeden z nich je adresován i Radce Denemarkové.

Napište o mě hezkou knihu!

Po několika letech přemýšlení jak úkol uchopit vzniká mohutný svazek s názvem Smrt, nebudeš se báti aneb Příběh Petra Lébla. Denemarková se knihou vyrovnává s Léblovou komplikovanou osobností, divadelním odkazem i  jejich osobním vztahem. Jak sama přiznává, kniha je napsaná ne zcela dobrovolně. Ale přání mrtvých je nutné vyplnit. HEZKÁ? Mnohovrstevnatý příběh se nevyhýbá kontroverzním tématům a přináší fascinující pohled na osobnost a dobu jednoho z nejznámějších českých divadelníků.

Spustit audio