Truxa

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy O původu příjmení

Příjmení Truxa pochází ze starého apelativa truksas, tj. „jídlonoš“, „stolník“, tedy služebník, který nosí na stůl jídlo. Toto apelativum bylo přejato do češtiny ze středohornoněmeckého truht (tj. „břímě“, „potrava“) a saesse (tj. „kdo klade“). Příjmení Truxa tedy patří do kategorie pojmenování podle povolání. Dnes používá 300 osob formu Truxa, běžnější je forma Truksa, tu nosí 532 obyvatel. 

Použitá literatura:
J. Beneš, Německá příjmení u Čechů, Ústí nad Labem 1998, s. 277; J. Svoboda, Staročeská osobní jména a naše příjmení, Praha 1964, s. 111, s. 192; A. Kotík, Naše příjmení, Praha 1897, s. 175