Šrytr

12. květen 2016

Šrytr bude patrně nářeční podoba příjmení Šreter. To vzniklo ze středohornoněmeckého apelativa schrotaere, které označovalo buď toho, „kdo dopravuje pivo, víno“ (ve staré češtině se mu říkalo šrotéř), nebo „váhu“, „mincíř“. Šlo tedy nejspíše o příjmení podle povolání. V současnosti u nás žije 289 nositelů tohoto příjmení.

Použitá literatura:
D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2010, s. 189; J. Beneš, Německá příjmení u Čechů, Ústí nad Labem 1998, s. 278

autor: Žaneta Dvořáková
Spustit audio