Spisovatel Jan Bauer: Oproti historikům mám výhodu. Můžu si pustit fantazii na špacír a dokažte mi, že je to nesmysl!

2. říjen 2015

Bratrovažda sv. Václava podle něj byla jen opileckým neštěstím. A Karla IV. bránil středověký James Bond. Spisovatel a novinář Jan Bauer se věnuje literatuře faktu. Je taky autorem historických detektivek a románů. Jeho poslední kniha se jmenuje Převratné události v českých dějinách.

V knize zmapoval i zavraždění sv. Václava, o kterém říká, že byl významný spíše svým posmrtným údělem. Podle Bauera možná vůbec nešlo o státní převrat, ale spíše o opileckou hádku mezi rozdílnými bratry. Den před tím totiž oslavovali křest syna.

Jan Bauer popsal 30 převratných událostí. Například císařskou korunovaci Karla IV., svatořečení Jana Nepomuckého. Jsou tu i události, které na první pohled převratně nevypadají, přesto v dějinách sehrály rozhodnou roli.

James Bond Karla IV.

Podle Jana Bauera hrála velkou roli v životě Karlem IV. náhoda. „Buď někdo, kdo mu stál v cestě, umřel, nebo se bitva, která se měla odehrát, neodehrála,“ vypočítává spisovatel. „Dominikán Pavel byl jakýsi James Bond, který Karlovi umetal cestu. Za tím museli být agenti.“

A pak věřte kronikářům!

Když zase studoval materiály k sv. Václavu, musel se potýkat s „autorskou licencí“ kronikářů. „Kronikáři byli často poplatní svým mecenášům. O sv. Václavu se například píše, jak v pět hodin běžel na pole okopávat vinice. To je představa nějakého mnicha, takhle by se kníže nikdy nechoval.“

Je vůbec možné ještě něco o středověku objevit? „ Kroniky a letopisy jsou zpracovány. Je možné kombinovat archivní materiály s objevy archeologů. Já mám výhodu před historiky. Ti se musí striktně držet toho, co stoprocentně vědí. Já si můžu pustit fantazii na špacír. Dokažte mi, že je to nesmysl!“

Pomohla vzpomínka na rozzuřeného Smrkovského

Jan Bauer vždy psal spíše o starších dějinách. Od těch novodobých ho nakladatelé zrazovali. Přesto do nich zabrousil. „Tady jsem měl možnost využít své osobní zážitky," pochvaluje si.

Moderátorka Stáňa Lekešová a spisovatel Jan Bauer

„Například v případě Pražského povstání se historikové odvolávají na dohody z Jalty. Kdyby ale Česká národní rada požádala generála Pattona o pomoc, tak tady byl. Nechtěl to místopředseda Smrkovský. Já jsem se s ním o tom bavil v roce 1967. On se rozzuřil a řekl, že jako komunista nemohl připustit, aby Prahu osvobodila americká armáda.“

Profesi zemědělského inženýra využil i v novinách

Jan Bauer je původní profesí zemědělský inženýr. „Matka se bála, že bych v Praze při studiu divadelní režie nebo žurnalistiky zvlčil.“ Přesto žurnalistika nakonec zvítězila.

Pracoval například v Zemědělských novinách. Pak přišla kniha Uživí naše planeta lidstvo? a odsud byl krůček k historickým detektivkám a literatuře faktu.

Co si Jan Bauer myslí o bitvě na Bílé hoře a bitvě u Lipan? Jak to bylo s Dubčekovou cestou do Prahy v roce 1989? Byl dominikán Pavel jakýsi James Bond Karla IV. ? Více uslyšíte v iRadiu.

autor: zk
Spustit audio