Sociální poslaní židovské organizace Bnei Brit

18. leden 2009

Jednou z nejznámějších židovských organizací je Bnei Brit. O jejím poslání panují často zkreslené představy a mnozí ji považují div ne za jakési spiklenecké židovské bratrstvo. Skutečnost je ovšem jiná.

Bnei Brit neboli "Synové smlouvy" je nejen jednou z nejstarších židovských organizací, ale zároveň první humanitární a charitativní institucí, působící ve Spojených státech a posléze Evropě. V roce 1843 ji v New Yorku založilo 12 židovských emigrantů z Německa, aby pomohli chudé vdově s několika dětmi. Skromné gesto hrstky lidí - každý z nich tehdy přispěl 60 dolary - časem přerostlo v silnou organizaci. Jejím cílem bylo nejen pomoci novým imigrantům, ale vyvíjet i další prospěšné aktivity. Rozvětvená síť podpůrných spolků, která takto vznikla, záhy sehrála výraznou roli při humanitárních akcích, podpoře vzdělávání, náboženské a kulturní osvětě. Začátkem tohoto století Bnei Brit provozoval několik zprostředkovatelen práce, židovských kulturních center, starobinců, sirotčinců a nemocnic. Mnozí členové organizace se stali uznávanými osobnostmi a zaujali významné místo v americké společnosti. Bnei Brit současně bojoval proti antisemitismu a jiným předsudkům. Tak v roce 1913 vznikla "Liga proti hanobení" - "Anti-Defamation League". Ta působí dodnes jako samostatná organizace. Obdobně současná významná židovská studentská organizace "Hillel" byla původně založena jako studentská odnož Bnei Brit v Americe. Ušlechtilé poslání Bnei Brit, vycházející z židovské náboženské etiky, oslovilo mnoho lidí i mimo Spojené státy. Koncem 19. století tak začaly vznikat pobočky Bnei Brit v dalších zemích. Zachovaly si tradiční rituály a sdružování se do tzv. lóží a distriktů, což ovšem vedlo - zejména v době nacismu - k osočování ze zednářství. Činnost organizace se však nehledě na útoky rozvíjela dál. Na půdě vídeňského Bnei Brit přednesl svou legendární studii o psychoanalýze Sigmund Freud. Než naplno vypukla druhá světová válka, pomáhal Bnei Brit mnoha židovským intelektuálům uprchnout z Evropy.

U nás Bnei Brit působil od počátku století. Není bez zajímavosti, že první lóže byla ustanovena v tehdejším Rakousko-Uhersku v Bialsko Bialé. V Českých zemích ji pak následovala nejdříve Plzeň a až poté Praha. Po roce 1918 vznikl samostatný československý distrikt číslo 10. Mezi tehdejšími členy Bnei Brit bychom našli význačné právníky, lékaře a novináře. Věnovali se humanitární činnosti a finančně podporovali i tzv. Pražský kruh, k jehož autorům například patřili spisovatelé Max Brod a Franz Kafka. Ten poprvé publikoval své texty v časopise "Herder Blätter", finančně podporovaném Bnei Britem.

Po válce již evropský Bnei Brit plně působil jen ve Velké Británii, zatímco znovu obnovené lóže v ostatních státech západní Evropy se sdružily v uskupení Kontinentální Evropa. Do tohoto distriktu přešly po roce 1989 i obnovené pobočky Bnei Britu z postkomunistických zemí. Konference, konaná v listopadu roku 2000 v Haagu pak proces integrace dovršila. Vznikl tak jediný distrikt "Evropa", který působí dodnes. V současné době se však opět diskutuje o nové struktuře, která by přihlédla k dnešní demografické situaci nejen Bnei Britu, ale celého židovského společenství. Z tohoto pohledu je nejsilnější Francie a volání po osamostatnění francouzských lóží se ozývá právě odtud. Zda se k tomu přikloní nové vedení Evropského Bnei Britu v čele s Grahamem Weinbergem z Velké Británie, to se teprve ukáže.

autor: Tomáš Kraus
Spustit audio