Smolík

Příjmení Smolík/Smolíková je běžné, v současnosti ho u nás nosí 3822 osob. Mohlo vzniknout ze slovesa smolit, tj. „špinit“, Antonín Kotík ho proto řadil mezi pojmenování podle vzhledu. Pravděpodobně může souviset i s apelativem smola, tj. „míza jehličnatých stromů“. Původní nositel jména ji mohl sbírat a dále zpracovávat (používala se např. pro výrobu lepidel, kadidla, parfémů, v léčitelství atd.). Máte i příjmení Smolař.

Použitá literatura:
D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2019, s. 171; A. Kotík, Naše příjmení, Praha 1897, s. 40; J. Beneš, O českých příjmeních, Praha 1962, s. 244, s. 201, s. 305; M. Majtán, Naše priezviská, Bratislava 2014, s. 45; J. Svoboda, Staročeská osobní jména a naše příjmení, Praha 1964, s. 137

autor: Žaneta Dvořáková
Spustit audio

Více z pořadu