Šmok

19. září 2017

V Kottově slovníku nacházíte apelativum šmok s významem „kutil“. Jako pravděpodobnější se pro výklad příjmení Šmok jeví základ z dolnoněmeckého (severoněmeckého) schmook ve významu „kouř“, „dým“, snad se mohlo jednat o přezdívku pro uhlíře, kuřáka apod. Další možný výklad je ze středohornoněmeckého smac, tj. „chuť“ nebo „choutky“, které souvisí se slovesem smacken ve významu „chutnat“, „ochutnávat“, „pochutnávat si“ a též „mlaskat při jídle“, v příjmení bylo -a- zapsáno jako -o- pod vlivem německé nářeční výslovnosti. V tomto případě by příjmení Šmok označovalo někoho, kdo ochutnává jídla, pochutnává si nebo též mlaská apod. V současnosti u nás žije 99 nositelů tohoto příjmení.

Použitá literatura:
J. Beneš, O českých příjmeních, Praha 1962, s. 246; H. Bahlow, Deutsches Namenlexikon, München 1967, s. 453 (Schmock)

autor: Žaneta Dvořáková
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.