Šlézar

1. červen 2022

Příjmení Šlézar snad vzniklo ze starého německého jména pro Slezsko, tj. Schlesing, označovalo tedy Slezana. Jiný možný výklad by byl z německého apelativa Schlösser, tj. „zámečník“. V tomto případě by se jednalo o pojmenování podle povolání. V současnosti nosí příjmení Šlézar/Šlézarová 93 obyvatel, nejvíce jich žije v Prostějově.

Použitá literatura:
D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2010, s. 185; J. Beneš, Německá příjmení u Čechů, Ústí nad Labem 1998, s. 260

autor: Žaneta Dvořáková
Spustit audio

Více z pořadu