Škutek/Szkutek

V ČR dnes žije 15 mužů s příjmením Škutek, 2 s příjmením Škutka a 23 žen s přechýleným Škutková, které se může vztahovat k oběma z nich. Formu Szkutek u nás používá 23 mužů, přechýlené Szkuteková/Szkutková nosí 20 žen. V moravských nářečích je apelativum škuť a škutina ve významu „štětina“, ale také „pačesy“, Antonín Kotík proto příjmení Škutek vykládá jako pojmenování podle nápadných vlasů. Příjmení Szkutek je doloženo též v polštině, převážně na Těšínsku.

Vykládá z apelativa szkut, tj. „chlapec“, nebo szkuta, což bylo v 16. a 17. století plachetní a veslovací říční plavidlo používané k přepravě nákladu.

Použitá literatura:
A. Kotík, Naše příjmení, Praha 1897, s. 48; K. Rymut, Nazwiska Polaków: słownik historyczno-etymologiczny, díl II, L–Ż, Kraków 2001, s. 441; https://nazwiska-polskie.pl/Szkutek

autor: Žaneta Dvořáková
Spustit audio

Více z pořadu