Šejbal

5. září 2016

Šejbal patří nejspíše k příjmením podle zaměstnání, podle Dobravy Moldanové snad souvisí s apelativem šejba s významem „kruh“, „kolo“, „brus“, nebo s německým apelativem Scheibel, které označuje „talíř ve starém hornickém čerpadle“. Josef Beneš zařadil příjmení Šejbal mezi slovesná, ovšem bez uvedení konkrétní motivace, Antonín Kotík spekuloval: „Není-liž to Shejbal?“ Tyto výklady jsou však méně pravděpodobné. Podle evidence obyvatelstva, kterou spravuje Ministerstvo vnitra, dnes již s příjmením Šejbal nikdo nežije.

Použitá literatura:
D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2010, s. 95; J. Beneš, O českých příjmeních, Praha 1962, s. 274; A. Kotík, Naše příjmení, Praha 1897, s. 106

autor: Žaneta Dvořáková
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Děsivá freska válečné krajiny, u které se nepřestávám smát.

Petr Gojda, slovesný dramaturg, Centrum výroby Českého rozhlasu

Osudy dobrého vojáka Švejka

Osudy dobrého vojáka Švejka KOMPLET

Koupit

Pro jedny šťastný blb a ignorant, pro druhé vychytralý šašek. Pro nadporučíka Lukáše boží dobytek. Pro jedny ikona totálního odcizení a nihilismu, pro jiné bojovník proti válce, pro další anti světec a antihrdina. Čte Oldřich Kaiser