Resl/Ressl

O původu příjmení
O původu příjmení

Příjmení Resl má mnoho různých možných výkladů. Snad je zdrobnělinou z lidové německé podoby rodného jména Andreas, tj. Andres. Podle Dobravy Moldanové mohlo vzniknout i z bavorského nářečního apelativa Ress, tj. „svah“, podle místa bydliště, nebo z německého nářečí na Jihlavsku, kde apelativum Resse znamená „stočený svazek“, „kloub lnu“. Josef Beneš dává příjmení Resl do souvislosti s příjmením Rössl, které znamená „koníček“ nebo také „růžička“

a patrně bylo motivováno domovním znamením. Někdy podle něj snad mohlo příjmení Resl vzniknout i z adjektiva raeze, tj. „ostrý“, nejspíše podle povahy. Formu Resl dnes nosí 577 osob, podobu Ressl má jen 72 obyvatel.

Použitá literatura:
D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2010, s. 155; J. Beneš, Německá příjmení u Čechů, Ústí nad Labem 1998, s. 188, s. 300, s. 306, s. 343

Spustit audio
autor: Žaneta Dvořáková