Ředitel SÚKlu Martin Beneš: „Vždy dbejte na původ léků. Chráníte sami sebe“

1. březen 2011

Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Martin Beneš byl předpoledním hostem prvního březnového magazínu „Je jaká je“ a Stanislavy Lekešové.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), jak už z jeho názvu vyplývá, kontroluje všechna léčiva a potravinové doplňky, které se dostanou na pulty našich lékáren (a nejen lékáren). Každý lék musí nejprve projít klinickými zkouškami a až pokud splní všechny podmínky dostává registraci, která opravňuje k jejímu prodeji resp. distribuci k nemocným. „Od nalezení nové léčebné látky až po její uvedení na trh to trvá desetiletí,“ řekl Martin Beneš s tím, že vlastní registrace je „už jen“ otázkou stovek dnů. Tím se nám Martin Beneš pokusil vysvětlit, že nemáme podléhat informacím v médiích, které čas od času hovoří o zázračném objevu léčebné látky na různá vážná onemocnění. „U většiny zkoumaných a velmi nadějných přípravků se časem ukáže, že mají buď velké množství nežádoucích účinků nebo se při klinických zkouškách zjistí, že látka vůbec zázračná není.“

Každý lék, který projde Státním ústavem pro kontrolu léčiv, musí mít prokázánu svou účinnost, jakost a mj. bezpečnost. Nemělo by se tak nikdy stát, že ústav uvolní lék, který by tyto základní znaky nevykazoval. Je ale také pravdou, že se některé nežádoucí účinky léku prokáží až po jeho uvolnění na trh a po užívání cca 50 miliony pacienty v celé Evropské unii. Za to je vždy odpovědný výrobce. Jednotlivé státy si časem vybudovaly své ochranné mechanismy, které mají zabránit např. i nedodržování jakosti léku. V Česku je to právě SÚKL.

Martin Beneš

A co to vlastně jsou léčivé přípravky? Jsou to produkty, u kterých očekáváme farmakologický potenciál a které mohou zásadním způsobem ovlivňovat fyziologické funkce lidského organismu. „To je základní rozdíl mezi léky a výrobky, u kterých je pouze prezentován jejich léčivý účinek. Bohužel řada lidí dnes neumí rozlišovat mezi lékem a doplňkem stravy. Základní rozdíl je v tom, že u léku je prokázána jeho bezpečnost, účinnost a jakost. U doplňků je SÚKLem garantována pouze bezpečnost. Neprokazuje se jejich účinnost. To je zásadní rozdíl. Všem lidem bych doporučil, aby na doplněk stravy mysleli jen ve chvíli, kdy jsou zcela zdraví.“

Léky

Mnoho lidí možná netuší, že v Česku není zákonem dovolená reklama na léky, které jsou k dostání pouze na lékařský předpis. To, co nám reklama nabízí, tak jsou vždy buď léky volně prodejné nebo právě doplňky stravy. „Reklama rozhodně má pohnout se zákazníkem tak, aby se rozhodl ke koupi. Nemá zajistit léčbu.“ Podobně opatrní by podle Martina Beneše měli být lidé i při nákupu léků prostřednictvím internetu. Ze statistik vyplývá, že více než 100 tisíc lidí málo dbá na původ léčivých přípravků a nechrání sami sebe. „Vždy nakupujte léky pouze z těch internetových lékáren, které mají funkční zásilkový výběr léků. Také musí mít na svém webu logo SÚKL, kde se klikem dostanete na naše stránky a kde si tak hned můžete ověřit původ léku, a to dle platných zákonů.“

O Češích, Moravanech a Slezanech se všeobecně tvrdí, že nadužívají léky. Podle Martina Beneše to ale není tak zlé. „Jsme někde uprostřed. Nejsme extremisty, a to ani na jednu stranu,“ řekl, ale hned doplnil, že středovou pozici chápe každý jinak. Naším společným úsilím by mělo být užívat léky pouze ve chvíli, kdy je to potřeba a ne jen proto, že si hned musíme zajistit pohodu a klid. Neexistuje lék na každé píchnutí. „Na druhou stranu, každý člověk to má jinak.“

Léky

Více si poslechněte sami v audiozáznamu rozhovoru.

autor: lup
Spustit audio