Radioterapie

23. květen 2022

Host: doc. MUDr. Renata Soumarová, přednostka Onkologické kliniky FN KV a 3. LF UK. Moderuje Tereza Stýblová.

Spustit audio