Psaní měkkého i / tvrdého y

24. říjen 2014

Můžeme napsat měkké „i“ i tvrdé „y“ v následujících příkladech?

Odborná korektura: PhDr. Martin Prošek, Ph.D. (Ústav pro jazyk český)

autor: Jaroslava Pokorná
Spustit audio