Proč je na stromech dvakrát více ovoce než v minulých letech?

Káva o čtvrté
Káva o čtvrté

Ovocné stromy se prohýbají pod tíhou švestek nebo jablek. Co to pro strom znamená a jak bychom ho měli posklizni ošetřit? Na jaké méně známé odrůdy narazíme v české krajině? Které se tam daří vracet? Má smysl zachraňovat ovocné stromy, které již moc nerodí? Host Martin Lípa, Ekologické centrum Meluzína. Moderuje Patricie Strouhalová.