Příjmení Mirošničenko, Kašpar, Slovák

O původu příjmení
O původu příjmení

Připravili a provázejí Iva Bendová a Jakub Kaloč.