Příjmení Gerža, Haničák, Šobora, Žitník, Kramoliš

O původu příjmení
O původu příjmení

Připravili a provázejí Iva Bendová a Jakub Kaloč.