Příjmení Galia, Gemrot, Grznár, Guráš

O původu příjmení
O původu příjmení

Připravili a provázejí Iva Bendová a Jakub Kaloč.