Přepis: Co je to chiropraxe? - 31. října

1. listopad 2011

Pondělní poradna Dvojky patřila chiropraxi. Hostem byl Ondřej Toman z ambulance Neurologie, chiropraxe a akupunktury. V článku nabízíme neautorizovaný a needitovaný přepis pořadu.

moderátorka
--------------------
Milí posluchači, posloucháte druhou hodinu dopoledního vysílání Českého rozhlasu "2" a protože je pondělí, na řadě je zdravotnická Poradna. Dnes jsme si vybrali téma chiropraxe. Myslím si, že je to záležitost, která by vás mnohé mohla zajímat, ne-li úplně všechny. Hostem ve studiu je pan doktor Ondřej Toman, který je specialistou na neurologii, chiropraxi, akupunktury a máte svoji vlastní ambulanci, rozumím-li tomu správně?

Ondřej TOMAN, specialista na neurologii, chiropraxi, akupunkturu
--------------------
Ano. Dobrý den. Rozumíte správně.

moderátorka
--------------------
Přeji vám hezké dopoledne. Pane doktore, povězte nám, já si myslím, že máme mnozí jistou poněkud vágní představu o tom, co to chiropraxe je, buďte prosím konkrétnější.

Ondřej TOMAN, specialista na neurologii, chiropraxi, akupunkturu
--------------------
Takže chiropraxe je nezávislý obor medicíny, který se specializuje na diagnostiku a léčbu mechanických postižení kloubů, zejména páteře a jejích účinků na nervový systém. Chiropraxe ve své původní podobě vznikla ve Spojených státech. Zakladatelem je David Palmer ze státu Iowa, který 1885 vytvořil systém, kde přes nápravu kloubů páteře působíme na vnitřní orgány a vlastně stav celého těla.

moderátorka
--------------------
Promiňte, že vás teď přeruším 1885. Asi se to od té doby značným způsobem rozpracovalo. Přesto se chci ještě zeptat, má to třeba něco i společného s metodou paní Mojžíšové, která léčbou páteře třeba zbavovala ženy neplodnosti?

Ondřej TOMAN, specialista na neurologii, chiropraxi, akupunkturu
--------------------
Tak je to podobné v tom smyslu, že u nás a v Evropě existuje systém, který se nazývá myoskeletální medicíny a právě i metoda paní Mojžíšové do jisté míry patří do této části tohoto oboru.

moderátorka
--------------------
Samozřejmě není sama a my se můžeme klidně vrátit do roku 1885, protože od té doby ta chiropraxe musela urazit velký kus cesty.

Ondřej TOMAN, specialista na neurologii, chiropraxi, akupunkturu
--------------------
Došlo skutečně ke změně jak teorií, které vedou ke vzniku potíží, tak k technikám, které tyto obtíže napravují. V poslední době ale výzkum a vývoj i na poli myoskeletální medicíny v naší republice zaznamenal velké úspěchy a přibývá odborníků, kteří jsou schopni účinně zasáhnout a páteř pomocí řekněme správným odblokováním a jinou léčbou přivést do správného funkčního stavu.

moderátorka
--------------------
Vy jste říkal - vznikla ve Spojených státech, má tam největší tradici. Znamená to, že my se jezdíme léčit, ne léčit, ale k učit k americkým lékařům nebo oni jezdí sem, anebo už jsme se v podstatě dokázali v chiropraxi, co se týká výuky postavit na vlastní nohy?

Ondřej TOMAN, specialista na neurologii, chiropraxi, akupunkturu
--------------------
Tak já bych to tady rozdělil na dva směry, klasická chiropraxe americká je vyvíjena hlavně technikama manipulačníma, to znamená, často nárazovýma technikama pomocí různých i pomůcek či bez pomůcek a jako taková jde svým vlastním směrem. Česká nebo evropské myoskeletální medicíny je založena na větší šíři léčebných metod, jsou to různé měkké techniky, mobilizační, bez nárazu, různé rehabilitační a tam patří i malá část technik s nárazem.

moderátorka
--------------------
Když se necítíme dobře, bolí nás, řekněme, záda, cítíme se unaveni, točí se nám hlava a tak dále, jak poznáme, že je čas pro návštěvu chiropraktika?

Ondřej TOMAN, specialista na neurologii, chiropraxi, akupunkturu
--------------------
Tak, pokud máme pouze bolest pouze v oblasti kloubů či páteře, můžeme chiropraktika navštívit okamžitě, ale pokud například máme bolesti hlavy, pocity nejistoty nebo jiné doprovodné příznaky, vždy bych doporučoval první navštívit odborného lékaře nebo praktického lékaře a teprve po vyloučení závažných onemocnění nebo závažných podezření navštívit chiropraktika.

moderátorka
--------------------
Vy jste vlastně říkal, že prostřednictvím chiropraxe si můžeme vlastně nebo ulevit i vnitřním orgánům. Znamená to, že nás vlastně musí k chiropraktikovi skutečně poslat odborný lékař?

Ondřej TOMAN, specialista na neurologii, chiropraxi, akupunkturu
--------------------
V tomto případě by to bylo samozřejmě lepší, ale, pokud, jak už jsem zmínil v začátku, v úvodu, chiropraxe je nezávislý medicínský obor, to znamená že každý chiropraktik v nejlepším případě by měl být lékař, který má i doplňkový obor, který ho dokáže nasměřovat správnou diagnózu, já jsem například neurolog, ale jsou i internisti, rehabilitační lékaři a podobně. Takže ta spolupráce s lékaři a s lékařským je velmi důležitá.

moderátorka
--------------------
Může být dobrý i chiropraktik, který lékařem není?

Ondřej TOMAN, specialista na neurologii, chiropraxi, akupunkturu
--------------------
Může být dobrý chiropraktik.

moderátorka
--------------------
Znáte takového?

Ondřej TOMAN, specialista na neurologii, chiropraxi, akupunkturu
--------------------
Znám, znám. Ale pak je to opravdu chiropraxe v tom užším slova smyslu, není to už ten nezávislý obor medicíny, který dokáže na základě diagnóz rozpoznat spoustu jiných vazeb a pro toho pacienta má mnohem větší přínos právě s tím svým celostným hlediskem.

moderátorka
--------------------
Většina z nás se pravděpodobně setkala s chiropraxí v nejrůznějších podobách a často je to takové to trhání hlavou a podobně. Jsou to metody, které jsou dodnes účinné a jsou součástí chiropraktických postupů, anebo vlastně některé jsou už naprosto překonané, mám na mysli takové ty silové?

Ondřej TOMAN, specialista na neurologii, chiropraxi, akupunkturu
--------------------
Tak určitě část těchto metod je překonaných. Vývoj směřuje spíše k využití měkkých metod, mobilizačních, v některých případech však metoda nárazem je naprosto nezbytná. Zde je ale potřeba opravdu, aby člověk byl velmi zkušený a dokázal použít tento manévr na správném místě a do správného směru.

moderátorka
--------------------
Metoda nárazem, to asi všichni dokážeme představit, ale co přesně znamenají ty měkké metody?

Ondřej TOMAN, specialista na neurologii, chiropraxi, akupunkturu
--------------------
Tak já bych ještě krátce se zmínil o metodě nárazem jenom. Není to ta metoda, že se chytne například krční páteř a jako celek se s ní takzvaně škubne. Metody nárazem už jsou dneska segmentální, že dokážeme ten segment si přidržet a palcem nebo jinou částí těla ho tam jakoby zasunout tím nárazem, takže není to už ta tvrdá metoda, které se každý obává, nebo to viděl ve filmu. A teď se vrátím k těm měkkým technikám, jsou to techniky například mobilizační, kdy opakovaným pohybem bez nárazem ten segment zablokovaný například mezi dvouma obratli dám příklad uvolníme.


Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Hurvínek? A od Nepila? Teda taťuldo, to zírám...

Jan Kovařík, moderátor Českého rozhlasu Dvojka

hurvinek.jpg

3 x Hurvínkovy příhody

Koupit

„Raději malé uměníčko dobře, nežli velké špatně.“ Josef Skupa, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka