Pohádky ze světa. Vyprávění inspirované různými národními příběhy čte Antonín Molčík

29. květen 2022

Ve všech koutech světa se vyprávějí nejrůznější pohádky a příběhy. Jsou ovlivněné krajinou i lidmi, kteří v ní žijí. Jedno však mají společné: moudrost, kterou si předávají lidé z generace na generaci. Série pohádek pochází z Vysočiny a Valaška, ale také z Finska, Francie, Holandska, Egypta a Itálie.

Účinkuje: Antonín Molčík
Napsala: Hana Doskočilová
Dramaturgie: Václava Ledvinková
Režie: Mária Křepelková
Natočeno: 1997

Lehčí vodu najít, nežli studnu vykopat

Jednou dávno přišla stoletá voda, všechno zaplavila, a když konečně opadla, teklo v potoce černé bláto. Vdova Bedrníková poslala své dva syny, aby našli dobrou vodu pod zemí. Jeden vodu najde, druhý vykope studnu. Jestli se to bratrům Vojtovi a Františkovi podařilo, o tom bude vyprávět Hajaja.

Neptej se, kde ovce byly, buď rád, že domů přišly

Žil kdysi dávno na Tiché Polance starý ovčák Petr. Byl ze všech nejhodnější, a když už mu táhlo na devátý křížek, přišel za ním svatý Petr a oznámil mu, že protože nikdy nezhřešil, může jít rovnou do nebe. Jestli tam starý ovčák skutečně došel, o tom nám už poví Hajaja.

O lodích z Toive Oli

Za dávných časů se na moři konaly rok co rok veliké závody lodí z finského pobřeží. Od jisté doby je vždy vyhrával slavný Viking Bjorg. Ovšem jednou ho nedaleko cíle předhonila jiná loď. Viking Bjorg byl zlostí bez sebe a rozhodl se, že se lodě utkají ještě jednou. Jak závod dopadl, uslyšíte od Hajaji ve finské pohádce.

O Pierru Pierotovi

Malý Pierre bydlel se svou babičkou Luisou u Severní brány v Paříži. Babička si přála, aby se z Pierra stal číšník. Doufala, že se pak oba budou mít jako v ráji. Nežli se nadála, stal se z Pierra Pierota skutečně číšnický učeň, pikolík. Jak se mu vedlo? Dozvíte se ve francouzské pohádce.

O tulipánech z Amsterdamu

V městě Amsterdamu žila malá Marieken s maminkou a bratry. Tatínek byl kupec a plavil se po moři. Jednoho dne ho zajali a svým blízkým poslal čtyři dary: zlatý penízek, námořní kompas, mosazný zvonek a drobnou zaschlou cibulku. Marieken cibulku zasadila. Co jí z ní vyrostlo, o tom uslyšíte v pohádce z Holandska.

O rybáři a Faraonovi

Nikdo jiný nerozuměl lépe vodám řeky Nil než rybář Chnún Munhereb. Když mocný faraón Šabatka chystal vodní slavnost, varoval rybář jeho lidi, aby lodě na vodu nespouštěli, že Nil co nevidět vystoupí ze svých břehů. Faraonovi rádci mu však nevěřili a vodní slavnost začala. Jak to dopadlo, se dozvíte v egyptské pohádce.

O Pitu Tutifrutim

Jedním z nejlepších neapolských obchodníků byl Giulio Tutifruti. „Obchod nejsou žádné čáry,“ říkával. „Stačí vědět, co prodat, komu to prodat, kdy a kde.“ Jenže Giuliův syn Pito po svém otci obchodnický nos rozhodně nezdědil. Co se stalo, když měl jen na týden zastoupit tatínka, o tom bude vyprávět Hajaja v italské pohádce na dobrou noc.

Co poslouchat při běhu nebo jako kulisu v práci? Poslouchejte živě ve vysílání Českého rozhlasu Dvojky anebo pak zdarma na jejím webu. Stránka Hry a četba nabízí mluvené slovo a čtené pohádky na dobrou noc zdarma on-line. Audioknihy nejde stáhnout. Některé tituly můžete najít ke stažení na webu Radioteka.cz. Další audioknihy zdarma najdete i jako podcast na portálu mujRozhlas.

autor: Tvůrčí skupina Drama a literatura
Spustit audio

Související