Podle Tomáše Halíka dopadly předčasné volby pozitivně. Obával se nejhoršího

30. říjen 2013

S profesorem Tomášem Halíkem jsme se věnovali očekáváním voličů po předčasných parlamentních volbách. Proč je ve společnosti poptávka po netradičních stranách a co to může přinést?

Můžeme se radovat?

Své dotazy směřujte na mail: jaktovidi@rozhlas.cz.

Obavy profesora Tomáše Halíka z vytvoření vládní koalice sociálních demokratů a komunistů se nenaplnily. Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky tedy dopadly prý stále pozitivně: „V jistém slova smyslu se mi opravdu ulevilo. Obával jsem se, že po nepříliš kvalitní vládě pravice usedne k moci ještě nekvalitnější vláda levice. Pokud se zaměříme na to, jakým způsobem se momentálně prosazuje Česká strana sociálně demokratická, mohlo by to mít pro naši zemi vpravdě katastrofické následky. Pokud by tedy zcela ovládla politickou scénu, navíc s podporou Komunistické strany Čech a Moravy." Dalším neméně významným aspektem voleb prý byla jasná zpráva od voličů, vyslaná straně Zemanovci a Hlavu vzhůru. Za ideovou náplní obou zmíněných stran stojí dva prezidenti ČR, současný a minulý.

Atentát na demokracii

Jak tedy můžeme právě proběhlé volby vnímat, jsou průlomové a opravdu pouze pozitivní? A jaký dopad na současnou politiku může mít fakt zároveň oslabené pravice i levice? „Upřímně si myslím, že nastalá situace je tedy spíše průšvihová, než-li průlomová. Na druhou stranu je ale nyní pouze na pravici, aby předvedla kvalitní opozici. Právě kvalitní opozice je zárukou zdravé demokracie." Podle T. Halíka měl právě opoziční pakt, utvořený mezi Václavem Klausem a Milošem Zemanem, fatální dopad na současný politický stav země a zavedl jistý negativní trend, který znehodnotil přirozenou dynamiku demokratické soutěže. Opoziční smlouva prý umožnila vytvořit mocenský kartel, který se plně otevřel korupci. Byl to prý jistým způsobem atentát na samotnou podstatu demokratického státu.

Prof. Tomáš Halík s oceněnou publikací Vzdáleným nablízku

V letech 1966-71 vystudoval sociologii a filosofii na FF UK (žák prof. Patočky), titul PhDr. získal 1972; na podzim 1968 absolvoval trimestr sociologie a filozofie náboženství na University of Wales v Bangoru ve Velké Britanii. V roce 1984 atestoval z klinické psychologie. Teologii studoval tajně v Praze (žák J. Zvěřiny) a po roce 1989 postgraduálně (se zaměřením na religionistiku) na Papežské Lateránské univerzitě v Římě, kde v r. 1992 získal akademickou hodnost Th.Lic. (nostrifikováno MŠMT ČR "dr. v oboru teologie"). Na podzim 1992 se habilitoval pro obor sociologie na FSV UK v Praze a pro obor praktické teologie na Papežské teologické fakultě ve Wroclavi (Dr. hab. v oboru teologie). V roce 1997 byl jmenován profesorem UK pro obor sociologie.

"Jak to vidí" vysíláme od pondělí do pátku vždy v čase od 8:30 do 9:00 hodiny. (Přepis pořadu najdete na našich stránkách následující den, zvukový záznam do hodiny po odvysílání.)

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: Tomáš Halík
Spustit audio