Po českých památkách jsme se toulali s Jiřím T. Kotalíkem

25. leden 2013

Naším pátečním průvodcem byl historik umění a rektor Akademie výtvarných umění.

Procházeli jsme se s ním po českých památkách, malých, drobných a přesto unikátních. Najdeme mezi nimi kaple, oltáře, kašny, ale také garáže nebo zastávku autobusu.
Svého hosta se ptala moderátorka Stáňa Lekešová.

Své dotazy můžete psát na e-mail: jejakaje@rozhlas.cz.


Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, Csc. (*14. února 1951, Praha)
Je jedním z nejvýraznějších představitelů českých dějin umění, absolvent oboru dějiny umění a historie na MU v Brně a UK v Praze a někdejší ředitel Národní galerie.
Narodil se v Praze rodiny do historika umění a někdejšího ředitele Národní galerie Jiřího Kotalíka.
Byl zaměstnán jako odborný pracovník Pražského střediska státní památkové péče a po dokončení vědecké interní aspiranturu na FF UK pracoval jako odborný asistent, od roku 1991 jako docent a prorektor AVU. Poté se stal rektorem AVU a působil jako generální ředitel Národního památkového ústavu. Externě vyučuje na FAMU a FA ČVUT a je vedoucím katedry teorie a dějin umění na AVU v Praze.
Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, Csc. je autorem řady odborných článků a publikací z oboru novověkých dějin architektury a umění a ochrany kulturního dědictví, kurátor výstavy Deset století architektury a autor doprovodné publikace Architektura barokní, autor a organizátor řady domácích a zahraničních výstav (Baroque en Bohéme, Prager Barock, Architekti Mánesa, Letem českým světem, Barok a dnešek, Otevřený dialog).
Zdroj: Česká televize

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...