Peter Duhan: Případ Milady Horákové byl až druhý provedený na sovětský způsob

27. červen 2014
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Vazební fotografie Milady Horákové

Od justiční vraždy političky Milady Horákové uplynulo přesně 64 let. Od sarajevského atentátu už 100. Připomíná si společnost dostatečně tato i jiná výročí?

Český rozhlas se výročí podle generálního ředitele Petera Duhana zhostil se ctí a úctou. „Je třeba připomenout, že to byl myslím druhý proces provedený na sovětský způsob,“ říká.

Milada Horáková je výraznou osobností českých a československých dějin a připomínat si ji podle Duhana stále musíme. „Zapomínáme, vzpomínky blednou a je již málo pamětníků. Především mladá generace možná ani neví, co se stalo,“ upozorňuje.

Právě v takovýchto chvílích je tedy významná role médií. Důraz se také musí klást na uvedení kontextu, aby například posluchači lépe porozuměli těmto justičním procesům. „Je také nutné stále si připomínat i motivace lidí, kteří osnovali tyto zločiny a vytvářeli smrtonosné záležitosti,“ nabádá Duhan.

Sto let od sarajevského atentátu

Dalším výročím těchto dnů je zavraždění následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este v Sarajevu. Od této události uběhne sto let. O atentátu se mluví jako o příčině války, přesto podle Duhana by k ní došlo i pokud by Ferdinand nebyl zavražděn.

„Už o 50 let dříve říkal Bismarck, že příští válku způsobí bláznovství na Balkáně,“ připomíná, že důvodů k válce bylo v roce 1914 mnohem více.

I u výročí sarajevského atentátu platí, že je nutné připomínat si i dobový kontext. „Musíme si zhodnotit, co se dělo před válkou a co se dělo po válce. Silná Evropa byla rozmetána a místo toho tu byly slabé státy a nedemokratické režimy,“ připomíná Duhan důsledky velké války.

Podle Duhana má první světová válka dopady i na dnešní společnost. „Důsledkem první světové války byla druhá světová válka, jejímž důsledkem byla válka studená. Ta vedla k rozpadu Sovětského svazu a dostaneme se až na dnešní Ukrajinu,“ říká.

Jaké projekty k výročím organizuje Český rozhlas? Jak se Peter Duhan staví k odposlechům? Jak si pamatuje vysílání Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy?

autoři: Miroslav Dittrich , Peter Duhan , jra
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...