• Vzdělávání
  Vzdělávání
  23. červen 2016

  Pervolf

  Perwolf je staré germánské složené rodné jméno, první část znamená bär „medvěd“, druhá část wolf je „vlk“. Obě tato zvířata byla ztělesněním síly, bojovnosti a odva...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  23. červen 2016

  Hladík

  Hladík byl druh hoblíku nebo pilníku. Pokud by bylo příjmení motivováno tímto apelativem, případně slovesem hladit, šlo by nejspíše o příjmení podle zaměstnání. Jak...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  23. červen 2016

  Mikenda

  Příjmení Mikenda je jednou z mnoha odvozenin z rodného jména Mikuláš. To je řeckého původu (Nikolaos) a vykládá se jako „vítězný nad lidem“. V současnosti u nás žij...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  23. červen 2016

  Toman

  Toman patří k příjmením odvozeným z rodných jmen, jde o zastaralou variantu rodného jména Tomáš, což je biblické jméno aramejského původu, které znamená „dvojče“, „...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  22. červen 2016

  Kop

  Příjmení Kop nemá nic společného s kopáním. Vykládá se buď z německého apelativa Kopf, tj. „hlava“, nebo může pocházet z rodného jména Jákob nebo Prokop. Máte i čes...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  22. červen 2016

  Sadloň

  Dohledali jsme příjmení Sadlon a Sádloň, která se vykládají z apelativa sádlo, tedy nejspíše jako označení tlustého člověka. I příjmení Sadloň bude mít nejspíše ste...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  22. červen 2016

  Grégr

  Příjmení Grégr se vykládá z německé podoby řeckého rodného jména Gregorios, které znamená „bdělý“. Českou variantou Gregoria je Řehoř. V současnosti u nás žije 466 ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  22. červen 2016

  Leiter

  Německé apelativum Laite je „stráň“, takže Leiter byl patrně někdo, kdo žil ve stráni neboli Stránský. Další možný výklad je z místního jména Leiten v Bavorsku nebo...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  22. červen 2016

  Sümler

  Paní Sümlerová je jediná v republice. Německý onomastik Hans Bahlow vykládá příjmení Süme jako dolnoněmeckou (tj. severoněmeckou) variantu příjmení Seume. Obě formy...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  21. červen 2016

  Balek

  Příjmení Balek se vykládá z rodného jména Baltazar. To je babylonského původu (bylo to jméno jednoho ze tří východních králů, kteří se přišli poklonit Ježíškovi), z...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu