Naše fakulty produkují kvalitní lékaře

27. únor 2014
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 02993630.jpeg

Každý rok u nás absolvuje kolem 1000 nových lékařů. Deset až sedmnáct procent z nich odchází do zahraničí.

Osm lékařských fakult je podle Tomáše Zimy, lékaře a nového rektora Univerzity Karlovy, dostatečné množství. Původně oborově rozdílné fakulty se po sametové revoluci transformovaly ve všeobecné lékařství. Díky tomu dnes mezi sebou soutěží, doplňují se ve vědě a diverzifikují mezi další nemocnice, ne jen mezi fakultní. „Naši absolventi jsou kvalitní,“ myslí si Zima. „Dělají dobré jméno po světě. A počet, který studuje na lékařských fakultách, je zatím adekvátní potřebám České republiky. Do budoucna se dokonce může ukázat jako nedostatečný.“

Čtěte také


Více magistrů a doktorů

V současné době je většina studia strukturována na základě Boloňského procesu: bakalář, magistr, doktorand. „Z hlediska zaměření většiny našich oborů a vzhledem k významu vědecké práce by naší doménou měla být magisterská a doktorská studia,“ prozrazuje svou vizi nový rektor UK. "Třicet procent veškerého vědeckého výzkumu v ČR vytváří právě Univerzita Karlova."

Čtěte také


Bakalář není nedouk

Svou roli hraje i populační křivka. Ročníky kolem maturity nejsou teď tak silné. Navíc rozdělené studium např. u pedagogů nepřináší uplatnění v praxi. „Chceme také stahovat velmi kvalitní bakaláře z jiných škol pro naše programy,“ přiznává.

Za více než deset let existence u nás si však už společnost na titul bakaláře zvykla. „Pro řadu profesí je plně dostačující.“

Jaké další změny na Karlově univerzitě plánuje? Jak hodlá řešit problém s kolejemi a ubytováním? Co by rád nabídl absolventům? Poslechněte si ze záznamu v našem iRadiu.

autoři: Tomáš Zima , rota
Spustit audio