Mizera

24. říjen 2017

Příjmení Mizera vzniklo nepochybně z apelativa mizera. To ovšem ve staré češtině označovalo člověka „ubohého“ a „bídného“, mizera ve smyslu „špatný člověk“ je až novější. Proto jej také řadíme do kategorie příjmení podle sociálního postavení, nikoli duševních vlastností či charakteru. Mizerů najdete v ČR opravdu mnoho, celkem 1 379.

Použitá literatura:
D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2010, s. 119; M. Knappová, Naše a cizí příjmení v současné češtině, Liberec 2002, s. 26, s. 184; J. Beneš, O českých příjmeních, Praha 1962, s. 260; A. Kotík, Naše příjmení, Praha 1894, s. 41; J. Svoboda, Staročeská osobní jména a naše příjmení, Praha 1964, s. 202

autor: Žaneta Dvořáková
Spustit audio