Lochman

Lochman je příjmení německého původu, jeho výklad je však dosti nejistý. Dobrava Moldanová vysvětluje příjmení Lochman jako „člověk bydlící u lesa“ (odvozeno ze středohornoněmeckého apelativa lâch ve významu „křoví“, „les“). Miloslava Knappová uvádí význam „bydlící na hranici panství“. Josef Beneš mimoto upozorňuje i na možnou změnu -a- > -o- a motivaci německým místním jméno Lachen v Bavorsku, případně i středohornoněmeckým lachen, které znamená „léčebný prostředek“. V současnosti žije v ČR 1 039 nositelů tohoto příjmení.

Použitá literatura:
D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2010, s. 107; M. Knappová, Naše a cizí příjmení v současné češtině, Liberec 2002, s. 26; J. Beneš, Německá příjmení u Čechů, Ústí nad Labem 1998, s. 274; H. Bahlow, Deutsches Namenlexikon, München 1967, s. 317; R. a V. Kohlheimovi, Duden Familiennamen, Berlin 2008, s. 393

autor: Žaneta Dvořáková
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

zlenice.jpg

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...