Letní alergie

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Káva o čtvrté

Host: MUDr. Dana Čechová, specialista v oboru alergologie a klinické imunologie a mikrobiologie VFN a 1. LF UK. Moderuje Tomáš Voženílek.