Lékař umírajícího času. Životní příběh Jana Jessenia s vynikajícím Igorem Barešem

Román mapuje životní příběh lékaře Jana Jessenia z přelomu 16. a 17. století. Vladimír Körner zachycuje základní milníky Jesseniova života, od dětství přes studia na univerzitě v Padově, působení na vysokém učení ve Wittenberku, až po jeho pražský pobyt, kdy se stal rektorem univerzity a uskutečnil první veřejnou pitvu v českých zemích. Poslouchejte živě na Dvojce, na webu vždy od následující půlnoci.

Účinkují: Igor Bareš, Drahomíra Hofmanová, Roman Vencl, Petr Kubes, Ivan Řehák a Ivana Plíhalová
Připravil: Jan Sulovský
Napsal: Vladimír Körner
Režie: Miroslav Buriánek
Natočeno: 2015 v ČRo Olomouc

Režisér Miroslav Buriánek ke Körnerově románu říká: „Být znamená trpět. Brutalita, násilí, agrese jsou atributy odvrácené strany lidství. Lidstvo se řítí ke zkáze. Zmar a zkáza je dominantní tematická konstanta Körnerova literárního díla. Čas a smrt je jediná spravedlnost na tomto světě,“ prohlašuje bytostný skeptik Vladimír Körner. Jessenius je vtažen do mocenských her dějin. Jessenius, osamělý intelektuál, svědek konce jedné epochy. Jessenius, existenciálními problémy stíhaný a zmítaný člověk.“

Igor Bareš

Vladimír Körner zachycuje základní milníky Jesseniova života – od dětství přes studia na univerzitě v Padově, působení na vysokém učení ve Wittenberku, až po jeho pražský pobyt, kdy se stal rektorem univerzity a uskutečnil první veřejnou pitvu v českých zemích. Jessenius byl coby osobní lékař císaře Rudolfa II. u jeho skonu. Posléze byl zatažen do stavovského povstání a společně s dalšími šestadvaceti odsouzenými popraven při krvavé exekuci na Staroměstském náměstí 21. června roku 1621.

Při krvavém divadle, nad jehož krutostí ustrnula celá Evropa, si vysloužil trest nejzrůdnější: byl mu vyřezán jazyk, posléze byl sťat, rozčtvrcen, jeho hlava s kusem jazyka umístěna společně s ostatními na Staroměstské věži a zbývající kusy těla nabodnuty na kůly při hlavních ulicích.

Vladimír Körner zachází ovšem s historickými fakty volně: Jessenius je pro něj člověkem, který je víceméně vláčen dějinami, odsouzený k pozorování života v přelomové době umírajícího času. Dnešní doba je rovněž určitou epochou přelomu.

Ke koupi na Radiotéka.cz

Množící se ohniska napětí, lokální válečné konflikty a růst náboženského fanatismu ústícího v terorismus – to vše svědčí o tom, že dnešní svět se zmítá v nepředstavitelných rozporech. Čím dál krutější způsoby poprav – řezání hlav, topení a upalování lidí v klecích – nás vracejí zpět do středověku. Evropu navíc začíná sužovat fenomén uprchlictví, o němž nikdo neví, kam až může současný svět zavést.

Spustit audio