Leiter

22. červen 2016

Německé apelativum Laite je „stráň“, takže Leiter byl patrně někdo, kdo žil ve stráni neboli Stránský. Další možný výklad je z místního jména Leiten v Bavorsku nebo v Rakousku. V úvahu snad podle Josefa Beneše připadá i středohornoněmecké apelativum Leiter ve významu „ten, kdo řídí dopravu“, pak by šlo o příjmení podle povolání. V současnosti u nás žije 49 nositelů tohoto příjmení, z toho 17 v Kopřivnici.

Použitá literatura:
D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2010, s. 104; J. Beneš, Německá příjmení u Čechů, Ústí nad Labem 1998, s. 223, 278; R. a V. Kohlheimovi, Duden Familiennamen, Berlin 2005, s. 422

autor: Žaneta Dvořáková
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?