Lehar

Příjmení Lehar nebo Lehár je patrně odvozeno ze slovenského lehaviar, tj. „horník, havíř“. Je to pravděpodobnější výklad než starší Kotíkův, který příjmení odvozoval od slovesa lehat. Takže žádné leháro, ale naopak těžká dřina v dole. V současnosti žije v ČR 159 nositelů tohoto příjmení.

Použitá literatura:
D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2010, s. 104; A. Kotík, Naše příjmení, Praha 1894, s. 99

autor: Žaneta Dvořáková
Spustit audio