Kulturní antropologie je věda o těch druhých. K migračním procesům má co říct, tvrdí Václav Soukup

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03606356.jpeg

Kulturní antropologie je zajímavá věda. Studuje cizí kultury v čase a prostoru. Vědec a autor několika knih Václav Soukup má ale raději definici laičtějšího typu. „Je to věda o těch druhých“.

Je prý sekundárním produktem expanze naší západní civilizace do jiných koutů světa. „Součástí expedic byli stále víc a víc vědci, které zajímalo, kromě zvířeny a botaniky, kdo jsou ti druzí.“ A kulturní antropologie byla na světě.

Islám znamená kulturní střet

„Kultura, to jsou materiální předměty, ale stejně tak obyčeje, mravy, zákony, tabu anebo ideové systémy,“ vysvětluje Václav Soukup s tím, že kulturní antropologie má k migračním procesům rozhodně co říct.

„Do Evropy přicházejí lidé, kteří mají jinou kulturu. Při setkání s příslušníky jiné kultury musí docházet k řadě problémů. Vědět něco víc o muslimské kultuře je nesmírně důležité a z této perspektivy může být kulturní antropologie nesmírně pozitivním přínosem.“

Lidstvo? Artista nad propastí

Budoucnost lidstva není podle odborníka Václava Soukupa právě růžová. Souvisí s tím, že člověk pořád přetváří svět a průmysl ničí přírodu. „Je nás stále víc, potřebujeme více potravin, potřebujeme udržet ekonomický růst a k tomu potřebujeme suroviny a energii. Když to sečteme, výsledkem je ekologická krize.“

Země

Cesta ven bude složitá. Museli bychom změnit vztah k průmyslové výrobě. „Vyrábíme víc, než trh potřebuje. Správné by bylo, abychom vyráběli tolik, kolik spotřebujeme. Druhá důležitá věc je udělat něco s demografickou explozí, tedy dostat pod kontrolu porodnost. Dá se říct, že lidstvo kolísá na nataženém laně. Ale jedna věc je jasná: my budeme u toho.“

Nastavené zrcadlo

Pobyt v terénu je pro antropologa významnou zkušeností. Václav Soukup se nedávno vrátil z Egypta. Jak říká, prací kulturního antropologa v terénu je kromě jiného i zúčastněné pozorování.

„To podstatné je život s domorodci. Mění to náš pohled na nás i na ty druhé. Oni jsou pro nás zrcadlem. Často pod vlivem těch druhých relativizujeme i své vlastní hodnoty. Už je nepovažujeme za ty jediné správné.“

Václav Soukup

Co je lingvistická antropologie? Jakou novou publikaci chystá? O čem bude? Více uslyšíte v Archivu pořadů.