Kavalír

23. říjen 2017

Příjmení Kavalír vzniklo z apelativa kavalír, to bylo původně označení pro jezdce (z italského cavallo, tj. „kůň“), později tak byli označováni rytíři a šlechtici. Když dnes o někom řeknete, že se chová kavalírsky, je to pozitivní hodnocení, dotyčného považujete za gentlemana, ovšem dříve znamenalo kavalírský spíše „pánovitý“ či „hrdý“. Apelativum kavalír má i další význam, je to „vyvýšená část náspu v uzavřené pevnosti“. Příjmení Kavalír dnes nosí 555 osob.

Použitá literatura:
D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2010, s. 82; J. Beneš, O českých příjmeních, Praha 1962, s. 214; A. Kotík, Naše příjmení, Praha 1894, s. 127; J. Beneš, Německá příjmení u Čechů, Ústí nad Labem 1998, s. 253 (Kavalier)

autor: Žaneta Dvořáková
Spustit audio