Kapičák

Dobrava Moldanová vykládala české příjmení Kapičák z apelativa kapka. Jako pravděpodobnější se nám jeví odvození ze staročeského apelativa kapice, tj. „kápě, kapuce“. Příjmení Kapičák by tak patřilo mezi ta, která byla motivována nápadnou nebo typickou částí oblečení. V současnosti ho nosí 48 obyvatel ČR. Běžné je příjmení Kapičák i na Slovensku. Dalo by se snad vyložit i ze slovenského apelativa kapice, tj. „očko na držáku u cepu“.

Kapičák by pak snad byl někdo, kdo vyráběl cepy.

Použitá literatura:
D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2019, s. 81

autor: Žaneta Dvořáková
Spustit audio