Jozefy

Příjmení Jozefy je odvozeno z rodného jména Josef. To je biblické jméno hebrejského původu a vykládá se jako „on (bůh) přidá, rozhojní“, „přidávající“, popř. „ať přidá“. Ona nezvyklá koncovka -y se tam dostala z 2. latinského pádu od Josephus a je to vlastně obdoba českého patronymika Josefů. Dnes žije v ČR jen 44 nositelů tohoto příjmení, nejvíce jich je v Čáslavi (10).

Použitá literatura:
D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 1983, s. 96; A. Kotík, Naše příjmení, Praha 1894, s. 22; M. Knappová, Naše a cizí příjmení v současné češtině, Liberec 2002, s. 16; M. Majtán, Naše priezviská, Bratislava 2014, s. 29; M. Knappová, Jak se bude vaše dítě jmenovat?, Praha 2010, s. 202–203 (Josef)

autor: Žaneta Dvořáková
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Sestru se mi nikdy nepodařilo dočíst. Citlivého člověka jsem poslechla až do konce.

Iva Jonášová, ředitelka Vývoje a výroby

citlivy_clovek.jpg

Citlivý člověk

Koupit

Nový román českého básníka, prozaika, překladatele a publicisty, ve kterém se prolínají groteskní a tragické prvky a který vypráví příběh ze žhavé současnosti. Jáchym Topol získal za tento titul Státní cenu za literaturu.