Jiří Hlaváč: Sokol byl a je nositelem ohromné tradice

20. červenec 2018

Na začátku července se v Praze konal 16. všesokolský slet, na který se sjeli cvičenci všech věkových kategorií z celé republiky, ale i ze světa. Je zřejmé, že zájem o cvičení, ale také o myšlenku Sokola neklesá ani v 21. století.

„Už v začátcích na sebe Sokol vzal úkol osvěty v rovině nastolení plného pocitu demokracie a svobody. A to se po celou dobu nějakým způsobem udržovalo,“ myslí si klarinetista a pedagog Jiří Hlaváč.

„Ne náhodou se po roce 1948 sáhlo do Sokola, protože měl udržovat hodnoty, tradice, ale také pocit etiky – lidské slušnosti, zásadovosti, pravdomluvnosti. Sokol byl a je nositelem ohromné tradice.“

Kdo posiluje sebevědomí národa dnes?

Od svého počátku sokolské hnutí posilovalo nejenom tělo, kulturní a morální hodnoty, ale i sebevědomí národa. „Jsem idealista a chci věřit tomu, že dnes tuto úlohu plní celá oblast středního a vysokého školství,“ říká Jiří Hlaváč.

„Chci věřit myšlence, že i v rámci sportovních klubů se kromě snahy zvítězit za každou cenu stále udržuje i pocit čisté hry – fair play. A že úspěch dosažený nezaslouženě, není v tomto prostředí uznán,“ dodává a poukazuje i na existenci nejrůznějších spolků, které například v malých obcích udržují společenskou aktivitu, pospolitost a morální hodnoty.

Národ tvoří osobnosti

Sokol byl vždy také synonymem vlastenectví a národní hrdosti. Podle Jiřího Hlaváče by k posilování národního sebevědomí mohlo přispívat, kdybychom si nenásilným způsobem připomínali osobnosti typu Karla Zemana, Miloše Formana, Bohuslava Martinů, Karla Čapka, Jaroslava Seiferta, Heyrovského, Jiřího Holého, Emila Zátopka, Věry Čáslavské…

Jiří Hlaváč a Zita Senková

„Byly to osobnosti, které vedle svého jedinečného profesního růstu a významu dávaly společnosti i rozměr humánní, občanský, etický, morální, mravní. To všechno do sebe zapadá,“ uzavírá.

autoři: zis , and , Jiří Hlaváč
Spustit audio