Jak to vidí Tomáš Halík - 9. srpna

9. srpen 2012

O čem bude nová kniha teologa a sociologa Tomáše Halíka? Co jej potěšilo po návratu z dovolené? Dotkli jsme se také odvolání populárního slovenského arcibiskupa Róberta Bezáka a církevních restitucí.

Stačí napsat na náš e-mail: jaktovidi@rozhlas.cz.

Tomáš Halík se po roce 1989 aktivně účastní veřejného života, vystupuje v médiích a angažuje se v občanských iniciativách. Vystupuje na veřejnosti proti rasové, národnostní, náboženské a politické nesnášenlivosti a násilí, angažuje se na poli česko-německého usmíření a ekumenického sblížení různých církví, vyjadřuje se k otázkám politické a hospodářské etiky. Pravidelně koná na českém a moravském venkově přednášky a besedy s občany na různá témata, zejména z oblasti etiky.

"Jak to vidí" vysíláme od pondělí do pátku vždy v čase od 8:30 do 9:00 hodiny. (Přepis pořadu najdete na našich stránkách následující den, zvukový záznam do hodiny po odvysílání.)

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Dobrý poslech vám přeje Vladimír Kroc. Hostem pořadu Jak to vidí je dnes teolog a sociolog, profesor Tomáš Halík. Dobrý den.

Tomáš HALÍK, teolog, sociolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Dobré ráno.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Vy jste se vrátil z vaší pověstné poustevny, jak jste ten čas strávil?

Tomáš HALÍK, teolog, sociolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Báječně, báječně, já se na to celý rok těším.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
No, vypadáte odpočinutě.

Tomáš HALÍK, teolog, sociolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Ano, ale já jsem vlastně neodpočíval nějakým klasickým způsobem, já jsem tam hodně pracoval na nové knize, kniha se bude jmenovat, dneska v noci jsem se konečně rozhodl, bude se jmenovat Chci, abys byl, což je definice svatého Augustýna lásky, miluji - chci, abys byl s podtitulem Křesťanství po náboženství. A po těch knihách, které jsem napsal o víře a o naději, tak tahle ta kniha bude o lásce. A chci se tam věnovat tomu, co vlastně ty biblické výroky o lásce mohou říct i lidem, kteří stojí mimo, pro které to slovo bůh je vlastně spíš otázkou než odpovědí a co to znamená vlastně i láska k nepřátelům a tak dále, co to znamená láska k sobě. Takže myslím, že se mi tam podařilo říci něco, co jsem ještě opravdu neřekl. Zatím ti moji pokusní čtenáři říkají, že je to moje nejlepší knížka, kterou jsem zatím napsal, tak se moc těším na její ohlasy. Ale pro mě to není jenom psaní, pro mě je to především to, když člověk je víc než měsíc úplně sám a může taky hodiny přemýšlet v přírodě. Pro mě je to takové zastavení, kdy si v meditaci proberu ten rok, který jsem prožil, nejen to, co se událo okolo mě a se mnou, ale co se událo ve mně, čím jsem uzrál, co víc vím, čemu víc rozumím a jak rozumím sám sobě a tomu, proč jsem na světě a v tomhle světle se taky podívat na ty věci, které mohu očekávat v tom dalším roce. A já tady se snažím využít tu fantastickou věc, kterou dává víra, totiž určitý nadhled, to, že běžně se na ty události člověk dívá ze své vlastní nutně omezené perspektivy. Ale tam si řeknu dobře, takhle to vidíš ty, na tom se podepisuje tvoje životní zkušenost, místo, kde stojíš, tvoje vzdělání, tvůj život, ale ty přece nejsi bůh a zkus se usebrat a jít opravdu hluboce, hluboce, a na to člověk potřebuje týdny usebrání, jít, sestoupit trošku hloubějš nebo můžeme jinou metaforu, výš, a podívat se z nadhledu. Tak říct si - tak možná ale pán bůh, ten, který to vidí opravdu objektivně, před kterým se neschová žádná část pravdy, jak to vidí asi on? No, jak to hodnotí asi on? Co od tebe chce a proč jseš vlastně na světě? A co to, co teďka děláš, jak tomu přispívá? Takže takový hluboký rozhovor svého srdce, svého svědomí, nejen toho plánujícího rozumu, prostě s tím, s tou nejvyšší instancí. Z toho je člověk poněkdy docela, se zapotí, protože vede to i k určitému sebekritickému náhledu samozřejmě, ale myslím si, že je to strašně důležité, to dává mému životu sílu a kvalitu.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Asi těžko si představovat poustevnu jako nějakou jeskyni, čili nemusíte tam být ...

Tomáš HALÍK, teolog, sociolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Ne, ne, ne.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
... nutně odtržen od toho aktuálního dění. Sledujete ho, nebo se cíleně od něj distancujete a případně dá se reagovat nějakým způsobem?

Tomáš HALÍK, teolog, sociolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Cíleně se naprosto distancuji. Je tam elektrický proud, takže píšu na počítači, ale nemám tam k dispozici internet, nemám tam k dispozici rádio, televizi, noviny, nic. Loni jsem to jednou porušil, když jsem odesílal, protože já v půlce vždycky přece jenom zajdu do toho kláštera a tam odešlu ten rukopis už do redakce nebo těm svým pokusným čtenářům, aby mě řekli nějakou zpětnou vazbu, až se vrátím. Tak loni jsem se díval na zprávy a na některé věci jsem reagoval. Pamatuji si, že jsem reagoval na úmrtí herečky Jiřiny, jak se jmenovala.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Švorcová.

Tomáš HALÍK, teolog, sociolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Švorcové, švorcové, tak. A tenkrát jsem psal, ano, tak my jsme ji znali jednak jako dobrou herečku a jednak jako takový ten ocelový nenávistný hlas, který četl tu Antichartu, ale já jsem při tom jejím úmrtí řekl - já si přece jenom vážím toho, byť já jsem nikdy nesouhlasil s komunistickou ideologií, že ona tomu zůstala věrná do smrti, že nebyla z těch lidí, kteří se prekabátili, že, kteří okamžitě, když ten komunismus prohrál, tak okamžitě přeběhli. Já si vážím i toho protivníka, který zřejmě jednal na základě svého svědomí, já myslím, že se hluboce mýlila, ale tam jsem napsal - teďka jako už je v té pracovně pána boha, je možná překvapená tím, že ten pán bůh je a já bych jí moc přál, aby to překvapení pro ni bylo pozitivní, že ten pán bůh je a že je láska, že odpouští. No, na to jsem dostal obrovskou smršť nenávistných reakcí, kde mě někteří zapřísahali atheisté, no, jak si vůbec dovolíte říct, že existuje něco po smrti. A takže bylo vidět, že toto lidé, jako kdyby s tím svým atheismem byli naprosto vyrovnáni, tak řeknou - tak ať si věří, čemu věří, to jsou nějaký pohádky a tak dále, ale ono jim to nedá, ono přece jenom jako to opium toho atheistického přesvědčení, že smrtí všecko končí, asi nefunguje zase, tahle ta berlička, že už nic nebude, ta tak moc nefunguje a ty lidi přece jenom tak si říkají - no, co, kdyby opravdu jsem jednou musel vydávat počet ze svého života, takže několik horlivých atheistů mně napsalo, že mně přejí, abych po smrti se smažil v pekle. A jeden mi napsal - vy budete strašně překvapen po své smrti, že nic není. Tak to bylo tak hezky logický. Že jo, tak kdyby nic nebylo, tak nebudu ani já být překvapen.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
On ten návrat do civilizace, dá-li se to tak nazvat, zkrátka do běžného života po těch více než 4, 5 týdnech, musí být náraz.

Tomáš HALÍK, teolog, sociolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Je to náraz.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Je něco, co vás potěšilo, když jste se vrátil?

Tomáš HALÍK, teolog, sociolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Potěšilo jo, potěšilo mě, že Lenka Bradáčová dostala tu funkci, kterou si, myslím, zaslouží a v které by mohla udělat mnoho dobrého. Svým způsobem mě potěšilo, že Rath je ještě ve vazbě, ne proto, že bych mu přál zlé, ale protože mu osobně přeji dobré, protože si myslím, jestli pro něj ten pobyt by mohl mít podobnou funkci jako pro mě ta poustevna, jestli by se mohl zamyslet nad sebou. Prostě to byl tak suverénní člověk, jestli by přece jenom mu tahle ta, tohle to, že je tam izolován, dá nějakou šanci se trošku změnit. Notebene mně se velmi líbilo po tom zatčení Klause, reakce pana, po tom zatčení Ratha - Freude, Freude, reakce pana prezidenta Klause, který řekl: "A já v téhle chvíli neříkám, že je to ten poslanec, který mně vždycky napadal." To bylo takový krásný, tak on nejdřív řekne, že to neříká, pak to řekne a pak se sám pochválí za to, že to neřekl. Takže to si myslím, že byla taková krásná ukázka jako toho způsobu uvažování pana prezidenta. Ale nechme ho být. Já si myslím, že snad se některé věci hýbají a budou hýbat k lepšímu právě v té oblasti práva.

redaktor
--------------------
Posloucháte Jak to vidí prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Krátce předtím, než jste se dočasně uchýlil do ústraní, do té už zmíněné poustevny, jste se vyjádřil k případu odvolaného trnavského arcibiskupa Roberta Bezáka. Kromě jiného jste napsal, že je, cituji: "Zřejmé, že církevní vedení podceňuje jednu důležitou skutečnost, s postupující demokratizací společenského vědomí neformální autorita nabývá převahy nad formální autoritou." Ten text měl zejména na Slovensku značný ohlas. Jaké reakce jste zaznamenal vy?

Tomáš HALÍK, teolog, sociolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Já jsem dostal mnoho, mnoho podpůrných a děkovných dopisů, že jsem se pana arcibiskupa zastal. Samozřejmě počítám s tím, že mám někde v těch církevních materiálech černou tečku. Ono to není lehké, když kněz kritizuje nejvyšší církevní vedení, ale to se nedá nic dělat. Jako když jde o věc práva a spravedlnosti, když se ubližuje člověku, kterého já dobře znám, protože to je skutečně vynikající člověk, a tak člověk nesmí koukat napravo, nalevo, to je jeden z důvodů, proč prostě nebudu kandidovat na prezidenta, i když pořád dostávám výzvy ze všech stran. Já chci být prostě nezávislý člověk, který nebude říkat to, co vyjadřuje zájmy nějakých skupin, ale budu dělat to, co jsem dělal celý život, prostě řídit se svým rozumem a svým svědomím padni, komu padni. Takže tady si myslím, že skutečně to ze strany církevního vedení byla veliká chyba. Ten dotazník, který on dostal, jestli jako chodí v civilním oděvu, tak ukazuje, že prostě skutečně některé to církevní vedení zaspalo, že když on přišel prostě na rockový festival a je strašně dobře, že tam byl a ty mladý lidi ho berou a mají ho rádi, tak tam přišel v džínách a je to správné, že jestli by měli představu, že tam má přijít ve fialové klerice se zlatým křížem jako panko velkomožný, tak to by církev a sebe zesměšňoval. Takže skutečně v církvi jsou některé způsoby myšlení, u kterých by mělo být použít jenom do roku 1789 tak, jako je na mlíku napsáno spotřebovat do 25. srpna.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
A není to právě ten důvod, že, zase jsem dneska četl shodou okolností, že ubývá celosvětově věřících a zejména v tom vyspělém nebo bohatém světě.

Tomáš HALÍK, teolog, sociolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
No, ona ta statistika je problematická, protože tam třeba započítali, kolik v Japonsku lidí nevěří v boha, no, samozřejmě ten převažující japonský buddhismus není vlastně teistický, takže je započtou jako atheisty, ale to nejsou žádní atheisté.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Ale je to možná spíš tak, že se méně lidí hlásí k církvi třeba.

Tomáš HALÍK, teolog, sociolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Hlásí k církvím a samozřejmě to není jenom vina prostě nějaké zesvětštělé společnosti, ale je to z velké části taky vina církve, to je třeba naprosto realisticky vidět a říct.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Právě dnes nebo v těchto hodinách bylo zveřejněno poměrně ostré prohlášení České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí ke společenské atmosféře kolem zákona týkajícího se církevních restitucí. A postoj ČSSD označují za demagogickou útočnou kampaň. Jak to vidíte vy?

Tomáš HALÍK, teolog, sociolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
To hledím naprosto stejně. Já jsem zděšen tím, že česká sociální demokracie vede skutečně podlou nepravdivou kampaň, která ji naprosto diskredituje a já pevně doufám, já mám opravdu zájem na tom, aby tady byly dvě věrohodné strany reprezentující pravici a levici, ale ono to není ani na pravici, ani na levici a tenhle ten krok, tahle ta šílená kampaň české sociální demokracie za prvé prozrazuje, že oni vlastně nemají vlastní program, nemají vlastní vizi, nemají té společnosti co nabídnout, tak se chytají toho, že budou oživovat staré předsudky a štvát proti církvím a ještě takovýmhle způsobem. Víte, tahle ta kampaň se velice nepříjemně dotkla našich židovských spoluobčanů, protože ty billboardy, které ČSSD rozvěsila po republice, tak to je nacistický plakát, to je nacistický plakát, který byl použit v antisemické kampani, přesně ta ruka, která dává ten měšec té ruce s prstenem, tak tam to bylo prostě to dávají těm Židům. Pak tentýž plakát byl použit za stalinismu, kde to byla zase hnusná ruka strýčka Sama, teďka to používá česká sociální demokracie a používá vyloženě nepravdivé argumenty, a já si myslím, že se tím strašně shazuje, že prostě slušný demokraticky založený člověk nemůže tuhle tu stranu volit, pokud ona se od toho nebude distancovat. Ta, to prohlášení, které je velmi tvrdé a správně je tvrdé, tak říká, že chceme ujistit všechny spoluobčany, že toto prohlášení se netýká tisíců poctivých členů české sociální demokracie, těch, kdo byli vězněni a týráni spolu s věřícími v nacistických koncentrácích, v komunistických lágrech, někteří z nich jsou také věřící lidé a oni by se nechtěli vydat znovu na tu cestu spolupráce s komunisty, kteří kdysi zlikvidovali /nesrozumitelné/ vedení církve a náboženských společností, tak posléze i sociální demokracii a další demokratické strany, tady skutečně ta sociální demokracie chce předhonit komunisty a zase s nimi splývá. Mě strašně zklamal pan Dienstbier, já jsem byl přítelem jeho otce v disentu, od něho jsem očekával, že to bude ten člověk, který se statečně postaví i těm korupčníkům v té vlastní straně a teďka i způsob, jakým reagoval na prezidentského kandidáta nebo možného prezidentského kandidáta /nesrozumitelné/ byl nečestný a to, že se angažuje v téhle té akci je velmi špatné. Víte, já jsem, my jsme o tom trošičku mluvili, já mám takový specifický přístup k těm restitucím. Já se na to dívám jako na mnoho věcí ze dvou stran, kdybych to posuzoval čistě z církevního zájmu, tak bych řekl - nevracejte církvím nic. Já si myslím, že pro církve by bylo daleko lepší, kdyby zůstal ten stav, který je, že by církve se nemusely starat o ten svůj majetek a že by byly placeny z toho, jako je to dosud, z těch peněz, z toho svého majetku, který zadržuje stát. Tohle to fungovalo celá léta a církvi to stačilo víceméně a stát z toho taky profitoval, protože ten výnos z toho církevního majetku, z toho asi třetinu dával nebo něco víc než třetinu na potřeby církví, ostatní věci si ponechával a ještě lidé si mysleli, že jsou církve placeny z jejich peněz, ne, jsou placeny z výtěžku toho majetku, který stále zadržuje stát. Ale když se na to dívám z hlediska občana a z hlediska státu, tak tady musím podporovat ten zákon o restitucích, protože on je výhodný pro stát a pro občany a pro obce zejména, protože, kdyby se pokračovalo v tomhle tom placení, tak ono dneska už je stejně jinak, katolická církev z větší části se dotuje z příspěvků věřících už nyní, ale z toho jejího zadrženého majetku dneska se musí platit všechny další církve, Svědkové Jehovovi a tak dále, přicházejí imámové a jakmile se budou, a stát prostě nemůže rozhodnout tyhle podporujeme, tyhle ty nebudeme podporovat, tak z toho by musel podle toho zákona, který přijal, platit všechny ty náboženské společnosti, a to je pro něj nevýhodné, tak pro stát a pro občany a pro obce je daleko výhodnější říct, tak si to vezměte, stejně je to jenom malá část z toho, co tenkrát bylo zabaveno, a živte se sami.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Promiňte, a není to chyba právě i na straně církví potažmo vládní koalice, že se jí nedaří vysvětlovat veřejnosti, oč v tom narovnání majetkových křivd jde, protože kdyby by společenská atmosféra nebyla namířena proti vracení majetku, tak by se těžko z toho stalo politikum a zřejmě i téma krajských voleb?

Tomáš HALÍK, teolog, sociolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Samozřejmě, ale ono to útočí prostě na takové ty nejnižší, nejnižší city v lidech, na to, co útočili komunisté, na to teď útočí ČSSD, že na tu závist, lidé, když si to přepočtou, kolik by za to bylo piv, no, tak to jsou obrovské, obrovské sumy, když to srovnají prostě s tím, co se třeba vydá na Národní divadlo, zaplaťpánbůh že se to vydá na Národní divadlo, které také zdaleka nenavštěvují všichni, tak zase to není tak velká část. A ta představa, kterou lidé asi mají prostě nic nevracet a nic neplatit, tak tím bysme přestali být právním státem, že tím by se ty církve musely obrátit na ty mezinárodní soudy a pravděpodobně by vysoudily daleko víc, než to, co požaduje ten zákon. Takže já z hlediska církve si myslím, že by bylo lepší, kdyby nic nedostala, byla stále placena tím státem, z hlediska státu a občanů je lepší, když se tím bude živit sama. Ale já si myslím, že je, tady se skutečně ty věci matou, že paní Lenka Procházková na tom zakládá prostě svoji kampaň, nyní chce do Senátu. Ta systematicky mate veřejnost. Prostě plete, ona se ráda soudí, ale zřejmě nezná základní právní pojmy, plete si vlastnické právo a dispoziční právo, že jo, a tady je skutečně do té veřejnosti vnášeno spoustu, a je to prostě věc, předsudky, předsudky, předsudky.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Na druhé straně teď některé osobnosti z kultury, vědy i sportu se postavily právě za dořešení toho vlekoucího se problému a vyzývají k tomu, aby Senát zákon schválil. Ono je užitečné někdy přeci jenom ty věci porovnávat. Já jsem četl, že za tu částku, o které se teď mluví, by bylo nakoupeno 15 obrněných transportérů Pandur, to je možná docela dobré srovnání.

Tomáš HALÍK, teolog, sociolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Takhle by se ty věci měly srovnávat. Víte, to je hrozně špatné, když se tady štve proti těm církvím, protože ono to v těch církvích také vyvolává velice neblahou reakci. Náboženství je věc, která není sama o sobě dobrá nebo špatná. V těch náboženských společnostech je obrovský potenciál k dobru. A já myslím, že lidé, kteří trošku objektivně se dívají, tak církev i dnes v té oblasti zdravotnictví, školství, péči, vojenských kaplanů, zdravotních kaplanů, vězeňských kaplanů dělá obrovsky dobrou práci a, ale, jestliže prostě budou stále prezentovány ty církve jako nějací vlci a /nesrozumitelné/, tak to posiluje prostě naopak takové ty lidi, kteří v těch náboženských společnostech jsou zahořklí, jsou vlastně nenávistní, takové věci jsou tam taky, že hezky řekl C. S. Lewis, křesťanský spisovatel, že ze všech zlých lidí jsou nejhorší zbožní zlí lidé a kdosi řekl - víte, náboženství z dobrých lidí dělá ještě lepší lidi, ze zlých lidí dělá ještě horší lidi. Ono to není tak úplně. Já vím, že řada darebáků se obrátila k víře a přestala být darebáky, ale jsou lidé, kteří opravdu mají takovou potřebu nenávidět, útočit a jakmile to dostane ještě tu náboženskou, náboženský náboj, tak je to velmi špatné. Tohle to vidíme dneska trošku v tom muslimském světě, že jo, takový ten fundamentalismus, ale ono to existuje i v křesťanství takové ty fundamentalistické kruhy a samozřejmě, jestliže se na církve takhle bude útočit, tak to bude posilovat právě tyto lidi, jo, a ti lidé, kteří velice dramaticky a tolerantně smýšlejí a chtějí, aby ty církve posilovaly to pozitivní v té společnosti, tak jsou bity z obou stran.

redaktor
--------------------
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů, Jak to vidí každý všední den v 8.30 na Dvojce.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Dnes je naším hostem profesor Tomáš Halík. Asi se nevyhneme otázce na soud s mladými punkerkami v Rusku. Třem členkám Pussy Riot hrozí 3 roky vězení za punkovou modlitbu proti Putinovi v pravoslavném chrámu. Nemyslíte, že to škodí vůbec ten soud nejen obrazu Ruska, ale vlastně i samotné pravoslavné církvi?

Tomáš HALÍK, teolog, sociolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Nepochybně, nepochybně. Bohužel v pravoslavné církvi takový ten duch ekumenismu, tolerance, smyslu pro demokracii je v naprosté menšině a zejména ta ruská pravoslavná církev zase prostě tíhne k tomu spojení s mocí, s jakoukoliv mocí, a to je strašně neblahá věc a ukazuje se to i na téhle té věci. Kdyby ty děvčata nebyly děvčata, ale byli to kluci, tak řeknu, že to byla klukovina, protože samozřejmě ten pravoslavný, ten chrámový prostor je pravoslavnými věřícími chápán opravdu jako velmi posvátný, to je ještě něco hlubšího, než je třeba to běžné západní chápání prostě těch kostelních prostor, takže to, že se tam mohly někoho dotknout, to je samozřejmé. Na druhé straně prostě za jejich modlitbu - bohorodičko, zbav Rusko Putina, za to bych se klidně postavil, nemusely tedy lézt s tím až před ten oltář, ale já myslím, že by bylo dobré říct - děvčata, nehloupněte, ale prostě postavit je,zavřít je do vězení, kde ještě dvě z nich mají malé děti a teďka jim hrozí několikaleté vězení, no, tak to se vracíme od Středověku a opravdu v tom křesťanském prostředí jsou některé věci a je to na straně pravoslavné, katolické, protestanské, některé věci, kde by se mělo říkat už dost, jako takhle to nejde. Musíme přece jenom ty dobré věci v té modernitě vidět, abychom také mohli kritizovat tu jednostrannost té moderny a něčím ji obohatit, ale nesmíme prostě ze sebe dělat jenom takovou kontrakulturu vůči tomu modernímu světu, nesmíme se v něm nekriticky rozpustit, musíme od něho mít určitý kritický odstup, ale ne prostě nenávist a neporozumění.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Za Pussy Riot se postavila i zpěvačka Madonna, která vystupovala v Rusku. Věřící na ni, jak jsem četl, za to přivolávají boží trest, jak tomu rozumět?

Tomáš HALÍK, teolog, sociolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Tak zpěvačka Madonna, myslím, už je trošku odkvétající kráska a to, že ona vždycky provokovala, tak teďka myslím, že spíš na sebe bude upozorňovat tím provokováním než tím zpěvem. Ale já si myslím, že prostě přivolávat na někoho boží trest, je ohavné. A i když tohle to se stalo taky u nás, že jo, když byla tady Madonna a zpívala za pomoci toho osvětleného kříže, tak byly nějaká církevní oficiální prohlášení proti tomu. K tomu já jsem se nepřipojil. Připojil jsem prostě k modlitbám v kostele modlitbu za Madonnu, aby si uvědomila, co ten kříž vlastně znamená, aby jí došlo, že to není jenom nějaký efekt pro publikum, ale že je to pro mnoho lidí znamení toho, že člověk má trpělivě nést to utrpení a s druhými je sdílet, takže, kdyby Madonna takto chápala ten hluboký smysl kříže, tak je to dobře. Jestliže z něho dělá efektní prostě symbol, který má provokovat, ona vlastně žije do značné míry z té provokace a já myslím, že prostě církve by se neměly nechat vyprovokovat. V některých případech musí pozdvihnout svůj hlas jako je třeba tenhle případ proti té ošklivé kampani sociální demokracie, tam má plné právo a povinnost nazvat to pravým jménem, ale zase mnohé věci má prostě velkoryse přejít.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
To byl pro dnešek v pořadu Jak to vidí profesor Tomáš Halík. Já vám děkuji a přeji hezký den. Na shledanou.

Tomáš HALÍK, teolog, sociolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Na shledanou. Hezký čas.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Dobrý poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc. Na shledanou.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: Tomáš Halík
Spustit audio