Jak to vidí Petr Nováček - 12. března

12. březen 2013
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Petr Nováček

Dlouholetý komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček byl hostem Zity Senkové po 8:30.

Zita se Petra Nováčka bude ptát na to, co se v české politice změní s příchodem nového prezidenta Miloše Zemana a jak vypadá největší opoziční strana ČSSD před svým sjezdem.

Dotazy na Petra Nováčka směřujte na mail: jaktovidi@rozhlas.cz.

Petr Nováček
V rozhlase už léta operativně komentuje vnitropolitické události související s politickými stranami (vystudoval „Zeitgeschichte“), s politickými osobnostmi, s ústavním pořádkem a institucemi, volby všeho druhu a ledacos dalšího. Za tím účelem si po nocích telefonuje s politiky a nikoli například s milenkami. Vybaven od narození špatným zrakem a prý proto slušnou pamětí, k váženým a milým posluchačům hovořívá ne „z papíru“, nýbrž „z patra“.

"Jak to vidí" vysíláme od pondělí do pátku vždy v čase od 8:30 do 9:00 hodiny. (Přepis pořadu najdete na našich stránkách následující den, zvukový záznam do hodiny po odvysílání.)
Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den. U poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnes je naším hostem premiérově Petr Nováček, politický komentátor Českého rozhlasu. Dobrý den.

Petr NOVÁČEK, politický komentátor Českého rozhlasu
--------------------
Hezký den.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy sledujete, pane Nováčku, politiku mnoho let. Překvapí vás ještě něco?

Petr NOVÁČEK, politický komentátor Českého rozhlasu
--------------------
Já nevím, kam míříte touhle tou zajímavou otázkou, ale jestli myslíte, jestli máte na mysli, že by mě ta politika mohla nějak mimořádně vzrušit nebo něco takového, tak to naštěstí jaksi nikoliv. Od toho jsou jiné a jiné věci. Tak bych to řekl.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nový prezident Miloš Zeman si buduje a postupně představuje svůj hradní tým. Kancléřem se stane Vratislav Mynář, šéf Strany práv občanů Zemanovci, SPOZ. Ten se sice domnívá, že je neslučitelné sedět na dvou židlích, tedy být předsedou strany a zároveň kancléřem, ale ten nový post toho kancléře chce pro stranu, jak se nechal slyšet, využít. Co na to říkáte?

Petr NOVÁČEK, politický komentátor Českého rozhlasu
--------------------
No, že to je protimluv. Tak, když pan prezident Zeman už dopředu dával na vědomost, že on bude nadstranickým, nezávislým prezidentem, tak na druhé straně mi k tomu jaksi dost dobře nepasuje to, aby kancléř, předseda strany SPOZ, jejímž je prezident Zeman čestným předsedou, chtěl toho kancléřského úřadu nějakým způsobem využít dejme tomu pro popularizaci strany SPOZ. To mi nejde dohromady. Jistě se to krkolomně vymyslet dá, ale on si chce pan Mynář zachovat nejen průkazku řadového člena, ale dává znát, že by, že sice nechce být už předsedou strany, ale, že by dále vedl tuto stranu ve Zlínském kraj. A to si taky nedovedu představit. Víte, jak řídíte Pražský hrad a současně jak řídíte stranickou organizaci na Zlínsku. Leda, že by ta stranická organizace na tom Zlínsku obnášela pár duší a mohl byste to s nimi, mohla byste to s nimi vybavit korespondenčním soubojem, abych tak řekl.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte, že měla by být u členů týmu prezidenta stranická knížka na obtíž?

Petr NOVÁČEK, politický komentátor Českého rozhlasu
--------------------
No, dosud tomu tak bylo, že například kancléř nebyl členem žádné strany, a to počínaje kancléři prezidenta Havla až po kancléře prezidenta Klause, ale já sám nepatřím k těm kolegům komentátorům, pro něž je to jaksi nepřekročitelná záležitost, když by kancléř měl stranickou knížku. Ale víte, ono jedna věc je mít stranickou knížku a /nesrozumitelné/to další. Vy můžete si nechat stranickou legitimaci, ale můžete například přerušit činnost na určitou dobu, což se běžně v některých politických stranách dělá. Nebo prostě nevyvíjíte žádnou stranickou činnost, to je také možné.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste třeba aktivním předsedou?

Petr NOVÁČEK, politický komentátor Českého rozhlasu
--------------------
Nejste aktivním předsedou čehokoliv, ani místní organizace, nechodíte na schůze, omluvíte se, napíšete dopis: Vážení přátelé, já vám děkuji a až tady jednoho dnes končím, tak se zase zapojím do práce. No a to by samozřejmě podle mého soudu podobně mělo platit i pro jiné hradní úředníky. To je úřednická funkce, to je státní úředník - kancléř. Mimochodem takovou drobnost, jestli si můžu dovolit ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Samozřejmě.

Petr NOVÁČEK, politický komentátor Českého rozhlasu
--------------------
... tak funkce se jmenuje ne kancléř oficiálně, i když se mu tak říká. Já se pamatuju hned po listopadu 89, když Václav Havel stál velmi o to, aby to, jak se to jmenuje, a to bylo vedoucí kanceláře prezidenta republiky, bylo změněno na kancléř tak, jako to bylo za první republiky. No a tehdejší politické strany upozorňují odprava doleva včetně třeba takových lidovců v čele s Josefem Luxem blahé paměti, kteří pak bývali jeho spojenci, tak řekli, ne, ne, ne. Takže byli takoví, nebudu toho známého, velmi známého politika, tím nemyslím Luxe, jmenovat, ale byl takový jeden, který, když potkal pana Olbramského, tak mu vždycky říkal: Dobrý den, pane vedoucí.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy byste se přikláněl k jakému názvu? Ten kancléř se vám líbí?

Petr NOVÁČEK, politický komentátor Českého rozhlasu
--------------------
To je historický název, takže mně to samozřejmě nevadí a myslím, že by se to k tomu hodilo. Kdo se trošku zabývá historií, tak slyší jméno Šámal, tak je jasné, že jde o kancléře Šámala a tak dále. To je, patří to k tradici.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Známe jména kancléře, mluvčí, vedoucího zahraničně politického odboru. Kdo nahradí pana Jakla v roli šéfa politického odboru, zatím není jasné. Pan Mynář včera v České televizi nevyloučil, že by třeba takový obor ani možná nebyl zapotřebí, možná, že by to byla část jeho pravomocí, což samozřejmě zatím ještě neví a bude to zkoumat.

Petr NOVÁČEK, politický komentátor Českého rozhlasu
--------------------
Tak vy jste se decentně nezmínila o šéfovi zahraničního odboru, to je taky zajímavé ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pan Kmoníček, určitě.

Petr NOVÁČEK, politický komentátor Českého rozhlasu
--------------------
... to je Hynek Kmoníček, člověk, který má legitimaci České strany sociálně demokratické, jejím reprezentantem býval v diplomatické službě, takže když už jsme u těch stranických legitimací, pan Mynář v té osádce Pražského hradu nebude asi jediným straníkem. Jak je na tom ovšem dnes Hynek Kmoníček se svou mateřskou stranou, to dost dobře nevím, protože jaksi, abych to řekl, může to být vztah dilematický, neboť Miloš Zeman už dávno není, nemá co společného se sociální demokracií a bere-li si k sobě právě pana Kmoníčka, tak to může znamenat ledacos. Ale teď k té vaší další otázce.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, jestli by měl být zachován politický odbor, který dosud vedl pan Jakl?

Petr NOVÁČEK, politický komentátor Českého rozhlasu
--------------------
No, já si ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Když máme, promiňte, zahraničně politický odbor, který bude vést pan Kmoníček, jestli by měl být i ten /nesrozumitelné/ ...

Petr NOVÁČEK, politický komentátor Českého rozhlasu
--------------------
Paní Zito, já jsem kdysi měl možnost za prezidenta Havla poměrně zblízka vidět, jak funguje kancelář prezidenta republiky a její jednotlivé odbory. To, co dělal politický odbor reprezentovaný panem Jaklem za prezidenta Klause, to je pro mě neznámá velká. V každém případě pan Jakl se nechoval jako státní úředník, protože státní úředník mlčí a pracuje pro prezidenta republiky a ne aby podával politická vyjádření a chodil do sdělovacích prostředků a de facto tlumočil prezidentovy názory. Tak to bylo za minulého prezidenta, za pana Jakla s politickým odborem. Jinak ten politický odbor je nesmírně důležitý, protože prezident republiky například potřebuje udržovat pravidelné kontakty s představiteli politických stran, parlamentních, ale i jiných. Potřebuje mít vhled do situace v Poslanecké sněmovně, v Senátu a kdo takovéhle věci má, má dělat. Tím se samozřejmě zabýval politický odbor. Mimochodem kdysi dávno to bylo tak, že ten politický odbor měl dvě části. Jednu, která se zabývala vnitřní politiku a druhou, která se zabývala zahraniční politikou. To je podle mě nezbytná součást hradního týmu a pokud ji pan prezident Zeman chce postrádat, tak si dobře neumím představit, jak by to fungovalo. To budou nějaké náhražky anebo si pan prezident myslí, že všemu tady v české politice tak dokonale rozumí a má tak dokonalý přehled sám, že už nikoho dalšího nepotřebuje. Uvidíme.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A kdyby to převzal pan Mynář jako kancléř?

Petr NOVÁČEK, politický komentátor Českého rozhlasu
--------------------
To dost dobře asi nepůjde. Kancléř ten řídí jakoby celý aparát Hradu. To je člověk, který má spoustu jiných povinností mimochodem až po to, jsou-li, je-li k dispozici dostatek provozuschopných automobilů pro potřeby Hradu a tak dále. Má na starosti samozřejmě finanční otázky a mnohé jiné. Vnitropolitický odbor to je analytické pracoviště, které se, tedy politický odbor, to je analytické pracoviště, které prezidentu republiky v případě potřeby dodává podklady pro jeho politické kroky. To je něco trošku jiného. Tam zase jsou, pokud tam jsou specialisté, pokud jde o zahraniční politiku, pokud jde o vnitřní třeba za prezidenta Havla tam samozřejmě byl, to byl, někteří byli externisté, ekonomové a tak dále, protože Havel sám se v ekonomii až zas tak moc nevyznal a tak podobně. Prostě to je nezbytná součást týmu, který obklopuje prezidenta republiky. Mimochodem vy jako expertka na zahraniční politiku jistě víte, a já to nechci srovnávat, ale že například takový americký prezident má kole sebe tým čítající několik set lidí pro nejrůznější odbornosti. Já se nechci porovnávat s Amerikou, ale prostě i z té funkce ten Hrad jako nejvyšší, jako sídlo nejvyššího ústavního činitele, plnit musí.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vraťme se ještě k inauguraci Miloše Zemana a rozeberme trošku společně, Petře, jeho projev. Překvapil vás něčím, co jste si při poslechu zaznamenal nebo zapamatoval, co vám utkvělo v paměti?

Petr NOVÁČEK, politický komentátor Českého rozhlasu
--------------------
Tak vizuální stránka věci, že byl pronesen zpaměti. Nepamatuju se na žádného z českých prezidentů, upozorňuju, že jo jaksi, že jsem sice jak Metuzalém stár, ale samozřejmě prezidenta Masaryka a Beneše si nepamatuji, takže, ale víte, znám to z historické literatury, tyhle ty projevy vždycky Zemanovi předchůdci četli. On se je naučil zpaměti a jak je ho zvykem, tak ho brilantně odpřednesl. Mimochodem to je jedna z největších Zemanových výhod mezi českými politiky, že to je brilantní rétor. Mně se vybavuje už jen jeden další, který už ovšem v politice nefunguje, a to je Milan Uhde. Ten také dovedl jako předseda Poslanecké sněmovny hovořit tak, že jste si to mohla hned klidně tisknout, to stačilo přepsat ten záznam a bylo odbyto. Pro novináře píšícího /nesrozumitelné/ ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
V tomto případě jsme ovšem tu písemnou verzi neměli hned, protože ten projev byl opravdu z patra.

Petr NOVÁČEK, politický komentátor Českého rozhlasu
--------------------
No, nebyl hned, ale po nějakých minutách se pak objevil na nějakých serverech, takže on vypadal, že je obsáhlý ten projev, ale samozřejmě, když se to objevilo v tištěné podobě, tak to zase tolik řádek není. Nicméně ten projev byl poměrně hutný. Ono a teď jde o ten obsah. Takže by mně tam něco zásadně překvapilo, to ne, ale určité věci mi tam chyběly, tak ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Například.

Petr NOVÁČEK, politický komentátor Českého rozhlasu
--------------------
... jako všem mi tam chyběla aspoň zmínka o české zahraniční politice. Já vám povím proč. Jaksi chronickou nemocí zahraniční politiky České republiky, ale před tím i Československa, táhnoucí se historicky až do 30. let minulého století, je dvojkolejnost zahraniční politiky. Tím mám na mysli, že trochu jinak si ji často v našich dějinách nejčerstvější současnosti představuje ministerstvo zahraničí, tedy Černínský palác a trošku jinak Hrad. Teď někdy do toho vstupuje ještě mírně odlišné stanovisko vlády, respektive premiéra. A to není dobře, protože zvlášť tak malá země jako je ta naše, by si měla pozor na to, aby její výraz v zahraničí nebyl rozmazaný, aby jí bylo rozuměno. Čili, aby Hrad, Černík, Strakovka, pokud možno mluvily jedním hlasem. Proto určité, určitou větu, dvě na téma zejména vztahu k Evropské unii, k euroatlantickému spojenectví, bych býval od prezidenta Zemana velmi uvítal. Prý na to jde později, ale já to tady vidím jako mezeru. Mimochodem, jak Václav Klaus, tak ale hlavně Václav Havel ve svých inauguračních projevech, mimochodem ten Havel, Havlův byl vždycky přednášen z balkónu na třetím nádvoří k lidem shromážděným dole, tak ti tam vždycky zahraničně politickou pasáž mívali, zejména Václav Havel.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co se týče, promiňte, Petře, té zahraniční politiky a jisté roztříštěnosti, myslíte, že nyní lze očekávat, že budeme hovořit za Česko jedním hlasem?

Petr NOVÁČEK, politický komentátor Českého rozhlasu
--------------------
Já nevím, jestli přímo jedním hlasem, protože tady máme vládu, jejíž hlavní součástí je Občanská demokratická strana, jež má určitý problém, zásadní problém s evropskou integrací, je vůči ní velmi skeptická. To nejsme, to není sama. Některým z nás se asi taky nelíbí jisté výstřelky přicházející z Bruselu, nicméně já třeba jako historik považuju Evropskou unii a celé toto dílo za neuvěřitelné štěstí pro Evropu, protože překlenuje ten Francouzko-německý historický spor, který stál na evropském kontinentu mnoho desítek milionů životů v průběhu dějin a pokud jde o nás, neplažíme v srdci Evropy a podle Bismarcka jsme klíčem k Evropě, tak nás navíc, abych to řekl, ochraňuje proti případným nezbednostem z východu. To je, pro mě je to jako pro člověka s historickým vzděláním zásadní věc. No, ale proč o tom hovořím? Víte, co je pikantní? Když byl, když se konalo referendum o našem vstupu do Evropské unie, tak podle analýz toho referenda, to rozhodnutí ano měli na svědomí, to říkám pozitivně, příznivci ODS. Je opravdu rozdíl mezi příznivci ODS, dokonce členy ODS, řadovými a mezi její reprezentací. ODS byla považována za stranu velmi aktivních lidí, podnikatelů, těch, kteří se nebojí soutěže, kteří vítají, že se nám jaksi otevřou dveře všeho druhu do Evropy a proto vítali Evropskou unii. Samozřejmě situace se mění, přišla jistá krize v Evropské unii, na tu reagujeme všichni, nicméně to, čeho jsme byli svědky v minulých letech, to znamená euroskeptického postoje prezidenta Klause a takového odvaru téhož postoje od premiéra Nečase, tak to by teď mohlo povolit, protože z těch dvou zůstává ve funkci premiér Nečas. Miloš Zeman podle mě bude vůči Evropské unii sice kritický, to už řekl, ale vstřícný. On se sám označuje za eurofederalistu. Tak vstřícný zase nebyl. A jak to bude vypadat dál po volbách do Poslanecké sněmovny a do Europarlamentu, které se uskuteční asi s týdenním až 14 denním odstupem příští rok v květnu, to uvidíme, ale třeba se opravdu dočkáme i jednotnějšího pohledu na zahraniční politiku počínaje vládou, včetně Černínů až po Hrad.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě se vrátím krátce k tomu inauguračnímu projevu. Miloš Zeman hodlá podporovat takzvané ostrovy pozitivní deviace a zároveň představil tři ostrovy negativní deviace, proti kterým je potřeba bojovat, a to jsou kmotrovské struktury, neonacistické bojůvky a většina českých médií. U tohoto bodu zazněl vlastně jediný potlesk během projevu ve Vladislavském sále plném politiků a dalších hostů. Co na to říkáte?

Petr NOVÁČEK, politický komentátor Českého rozhlasu
--------------------
Vy jste působila dlouho v Německu. Tam přeci mají takové to /nesrozumitelné/ přísloví: Spolu chyceni - spolu pověšeni. Tam došlo ke splynutí duší, abych tak řekl. Podívejte se, v tom Vladislavském sále seděla až asi na 35 přítomných celá Poslanecká sněmovna a Senát a jsou to politici, sedí tam i další politici a otevřete-li české noviny, tak už mnoho, mnoho měsíců není prakticky co týdne, někdy ani dne, aby se tam některý z politiků neocitl v úzkých. Vždyť víme, co dnes působí nejrůznější vyšetřované kauzy s pochybnostmi, zda nemají korupční pozadí. No a jasně, že těm politikům by bylo příjemnější, kdyby média si mohli držet od těla. Proto se jim ten Zemanův výrok velmi líbil, ale pozor, ono to s tím Milošem Zemanem není zase tak horké. Já to teda neříkám jenom proto, že s kolegou Pokorným, když jsme s ním svého času dělali rozhovor na Radiožurnálu, a my jsme jich dělali víc a tehdejší předseda sociální demokracie se zmínil o novinářském hnoji, tak jsme poděkovali, že jsme byli osloveni a Miloš Zeman říkal: Pánové Pokorný a Nováčku, vy přeci dobře víte, že vás mezi to nepočítám. Takže jsou nějaké výjimky. Já nevím, jestli ještě platí, ale jinak jeho vztah k médiím je takový, jaký je a jestli vás to zajímá, vám povím důvod. Jeden je v opoziční smlouvě, která byla pro většinu médií neakceptovatelná, neb to byla skrytá koaliční dohoda, jejímž smyslem bylo v posledku eliminovat zcela politickou opozici a tehdy ten důvod byl velmi osobní. Někdy v polovině minulého desetiletí, kde bulvární deník a pak bohužel i noviny považované za seriózní, přinesly takový na můj vkus nechutný text na téma vztahů Miloše Zemana a jeho syna z prvního manželství s úvahou, že údajně ten syn se měl pokusit o sebevraždu, aby si čtenáři domysleli, že za to může otec. To byla samozřejmě pomluva všecko. Ale samozřejmě, že Miloše Zemana to mimořádně zasáhlo a od té doby je zcela zřejmý jeho velmi odtažitý, opatrný, nedůvěřivý vztah k médiím, hlavně k některým ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže spíše, promiňte, Petře, to lze vůbec ta kritika není namířena jako vůči médiím jako celku, nýbrž spíš vůči jednotlivcům?

Petr NOVÁČEK, politický komentátor Českého rozhlasu
--------------------
No takhle to zní povšechně. Já si myslím, že vůči všem skutečně není namířená. Teď jsem možná něco prozradil, ale vaši posluchači si na to asi vzpomenou. Jde mi o tu osobní notu, to je pochopitelně citlivá záležitost a nedivím se prezidentu Zemanovi, že to jaksi v něm hluboko uvízlo. Na druhé straně on operuje ještě jedním faktem a víte, pes psa nekouše. Mně se to těžko říká, ale jemu se zdají zejména některé komentáře v novinách plytké, neinformované, nezasvěcené a prostě zbytečné matoucí. Víte, já to povolání dělám hrozně dlouho a už ho dělá vlastně další generace, víc než generace těch, kteří přicházejí po mně a já vám mohu říct jenom to, že to, co si dneska dovede, troufne napsat jako komentář neboli jako názor svůj, názor některý z těch kolegů řekněme ve věku kolem 32 let, tak to já bych si nedovolil napsat dnes, a to mám prosím 42letou dceru a vnoučata. Prostě to bych si nedovolil, byť za tu dobu řekl bych, mám těch zkušeností výrazně více, jsem disponuji snad určitým historickým vzděláním a za celá ta, celých těch 23 let jsem de facto jaksi svědkem všech těch politických garnitur, z nichž mnohé ty lidi znám, které se tady vystřídali. Ale některé ty věci bych se, bych si nedovolil prostě napsat a když to čtu, protože to všechno musím číst jako komentátor, abych věděl, co si myslí jiní, tak si často říkám, proboha, kde to vzal nebo jak může v sobotních novinách slušném to deníku kolega XY říká tvrdit, jak bude vypadat prezidentství Miloše Zemana. Já nevím, jestli to víte vy, já to nevím, já můžu tušit, jak se může odvíjet, podle určitých znaků Zemanova jednání, charakteru tak, jak jsme poznali až dosud, ale jestli se bude držet na uzdě, jestli se s ním něco stane a on si, jak na něj dolehne ta ústavní odpovědnost a on se prostě bude krotit a tak dále a tak dále, prostě bude se projevovat výrazněji na než dosud, já si opravdu nedovolím věštit.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
To byl Petr Nováček, politický komentátor Českého rozhlasu, dnešní host pořadu Jak to vidí. Děkuji za vaše názory a těším se na další návštěvu.

Petr NOVÁČEK, politický komentátor Českého rozhlasu
--------------------
Já děkuju za pozvání. Přeju hezký den vašim posluchačům. A když mě pozvete, rád přijdu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkuji. Zítra bude naším hostem profesor Jan Pirk, kardiochirurg. Příjemný dne všem přeje Zita Senková. Na slyšenou.

autor: pno
Spustit audio