Jak to vidí Erik Best - 4. června

4. červen 2013

S Erikem Bestem, americkým novinářem žijícím v České republice, jsme se zamysleli nad letošními povodněmi a nad tím, jak je zvládají politici.

Řeč byla i o církevních restitucích, které jsou od 3. června v souladu s Ústavou České republiky. Došlo i na návštěvu Petra Nečase v Rusku.

Erik Best
Je vydavatelem denního anglického zpravodaje Fleet Sheet, mezi jehož odběratele patří řada významných společností působících na českém trhu. Na počátku roku 2001 začal rovněž vydávat bezplatný e-mailový bulletin Final Word, krátký denní komentář k hlavním ekonomickým a politickým tématům, které hýbou Českou republikou.

"Jak to vidí" vysíláme od pondělí do pátku vždy v čase od 8:30 do 9:00 hodiny. (Přepis pořadu najdete na našich stránkách následující den, zvukový záznam do hodiny po odvysílání.)

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Po aktuálních zprávách o povodňové situaci od Gabriely Valentové vás na Dvojce vítá Zita Senková. Se mnou je ve studiu pan Erik Best, americký novinář, host pořadu Jak to vidí, který právě začíná. Dobrý den.

Erik BEST, americký novinář
--------------------
Dobrý den.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy, pane Beste, bydlíte v centru Prahy, nejste tudíž odkázán přímo na MHD, přišel jste také k nám na Vinohrady pěšky, ačkoliv vám hrozila evakuace.

Erik BEST, americký novinář
--------------------
Já sice mám kancelář v centru, ale bydlím v Praze 6 na kopci, takže z tohoto hlediska není to problém, ale je pravda, že tento týden nebo dneska jsem si rezervoval o něco víc času, abych přišel včas pro případ, že by byla nějaká záplava uprostřed Prahy.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
To je dobře, že jste tady. Vy v Česku a konkrétně v Praze žijete přes 20 let, takže máte v živé paměti vlastně záplavy jak v roce 1997 i 2002. Oproti tomu roku je ta letošní situace evidentně lepší, nebo je to podstatná změna, přece jenom už jsme poučeni. Jak to vy vidíte?

Erik BEST, americký novinář
--------------------
Částečně ano, samozřejmě, protože existují bariéry protipovodňové a to je důležitý moment, ale částečně taky kvůli tomu, že ta záplava tentokrát není tak významná. Jak všichni víme, tak ten tok vody byl podstatně větší. Takže z tohoto hlediska je to lepší, ale stále si myslím, že zůstávají, vy jste tom taky asi mluvili včera s panem Hoffmanem, že politici ještě nepochopili, že jsou tam od toho, aby pracovali a když přijde nějaká krize, tak oni moc nevědí, co mají dělat. A já vidím ten problém v tom, že my ani v době klidu nemůžeme očekávat dobrou práci od politiků, tak jak můžeme očekávat dobrou práci, když je krize a myslím si, že to je problém tentokrát, protože aspoň na vládní úrovni to podcenili a vláda se sešla vlastně po krizi, protože ta krize už dávno byla a pak přišli velké varování, že se zruší a nakonec se ta vláda sešla v neděli, a to bylo pozdě, oni už vlastně měli ve čtvrtek, možná ve středu mít krizový plán a ne počkat do neděle a teď je ten problém, že každý musí najít toho viníka to svést na někoho jiného.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nebylo by lepší, pane Beste, tedy, jak vás poslouchám, místo té kritiky, zejména toho politického rivala, nabídnout pomoc? Lidé teď lidi zajímá především právě ona pomoc a ne spory politiků.

Erik BEST, americký novinář
--------------------
Já si myslím, že záleží na tom, kde sedíte a v jaké jste situaci. Určitě pomoc je důležitá věc, ale do budoucna je taky důležitý, abychom pochopili proč ta krize přišla a jestli ta krize byla způsobená Bohem, nebo jak to mám říct, přírodou a nebo je to vytvořený lidskou blbostí. A myslím si, že tentokrát je tam určitá dávka té druhé a je přirozené, že všichni se zajímají o to, co bude příště. Takže bylo by lepší, kdyby třeba pan Svoboda víc pomáhal, ale já taky chápu jeho kritiku, jako volič nebo potenciální volič, nesmím tady volit, ale ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
To ne. Vy jste, pane Beste, rodilý Američan. Spojené státy se velmi často potýkají s různými přírodními živly, Oklahomu ostatně nedávno opět zasáhla série tornád, samozřejmě nebudeme srovnávat, nicméně podobných situacích, nehledě na to, kde se nacházíme, v jaké zemi žijeme, nebo jaký živel máme na mysli, tak nás zajímá především ochrana našich životů, zdraví a také majetku.

Erik BEST, americký novinář
--------------------
Já si myslím, že ta situace je podobná. I v tom smyslu, že Američani kritizují vládu, i v tom smyslu, že občané staví tam, kde by neměli stavět, když přijde nějaká katastrofa, velice často očekávají, že jim někdo pomůže místo toho, aby pochopili dopředu, že nemají důvod stavět tam, kde jsou. Já v tom smyslu nevidím moc velký rozdíl a myslím si, že jsme to taky zažili ve velkém, už je to asi 7, 8 let, ta Kartina v Lousianě a ten ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Hurikán.

Erik BEST, americký novinář
--------------------
... hurikán a pak odpor proti vládě nebo ta frustrace byla tak velká, že já si myslím, že to byl klíčovej moment a určitá část populace skoro na vždy ztratila důvěru v politiku.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Církevní restituce jsou v souladu s ústavou, rozhodl včera Ústavní soud, který zamítl návrh senátorů opozice na zrušení zákona o navrácení majetku církvím. Tento nález vás asi, pane Beste, nepřekvapil?

Erik BEST, americký novinář
--------------------
Ne, já si myslím, že my jsme skoro všichni to očekávali. Dokonce si pamatuji, že pan Dienstbier, který byl jeden z těch, který si proti tomu na to tak stěžoval, přiznal minulý týden, že asi to tak dopadne. Možná jedině mě trošku překvapilo, nebo mně připomínalo, že jeden z těch, který byl proti, byl pan Rychetský to je svým způsobem zajímavé, když předseda toho soudu je proti. Samozřejmě má na to právo, nevidím na tom nic špatného a je zajímavé, že on byl jeden z těch 4 proti.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jenom připomenu, že opozice, respektive skupina opozičních zákonodárců poukazovala na údajně příliš velký rozsah vydávaného majetku a vysoké finanční náhrady a ta skupina napadala i způsob, jakým sněmovna restituce přijala. Včera Ústavní soud zrušil v zákoně o tom majetkovém vyrovnání pouze jedno slovo, a to slovo "spravedlivé". Jde o ustanovení paragrafu 5 písmeno i, ten paragraf vyjmenovává majetkové křivdy. A písmeno říká, že mezi ně patří také znárodnění nebo vyvlastnění bez vyplacení spravedlivé náhrady. To slovo "spravedlivé" ze zákona nyní mizí. Je to v pořádku?

Erik BEST, americký novinář
--------------------
Já si myslím, že je to skoro jedno, jak v tomhle konkrétním případě, protože to nezmění vůbec nic na tom, jak bude probíhat ta restituce, nezmění nic na tom, že církve dostávají, dostanou přes 100 miliard korun a možná to je něco, co někdo může říct, že aspoň tohle změnili. Ale v podstatě to nemá žádný význam.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nic tedy nestojí už v cestě navrácení majetku o tom celkovém objemu, je to přesně 134 miliardy korun. Jak se na tu celou věc díváte, na to vyrovnání s církvemi?

Erik BEST, americký novinář
--------------------
Já nechci být příliš kritický a zvlášť, když jsem u vás host v České republice, ale já si myslím, že to je podobný případ jako /nesrozumitelné/ v tom smyslu, že občané a nejenom já, ale když mluvím s Čechy, tak je určitá, určité nepochopení anebo možná pochopení, ale v tom, že chápou přesně proč se to stalo, ale nechtějí se s tím smířit v tom smyslu, že evidentně politici z toho něco mají a my nevíme přesně, jaký mechanismus používají, hodlají použít, aby z toho něco měli, ale my tušíme, že něco mají, stejně jako s amnestií. My nevíme přesně, jak to bylo domluvené, ale paní Benešová Marie naznačila v časopisu Týden, že asi nějaký právníci na tom vydělali a to vidím jako problém. Jestli chceme stát, který je důvěryhodný, tak občan musí mít pocit, že když s nějakou politikou nesouhlasí, může to být jenom sociální nebo politický pohled na věci, ale když nesouhlasíme s tím převážně kvůli tomu, že máme pocit, že na tom někdo vydělal korupčně, to je velký problém.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte, že jsme se tedy, nebo posouváme se tím blíž k právnímu státu?

Erik BEST, americký novinář
--------------------
Já si myslím, že ne, já si myslím, že právě kvůli tomu, že ty pochybnosti jaksi stojejí, tak tam vždycky bude pachuť, nikdo nebude vědět, jestli to bylo spravedlivé, jak jste se zmínila, anebo nespravedlivé a jak byli politici domluvený s církvemi.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže vy to nepovažujete osobně za nějakou tečku? Minimálně ve smyslu těch diskusí, které ještě zřejmě přijdou.

Erik BEST, americký novinář
--------------------
Ale určitě za několik let. Tak stejně jako jsme víceméně přestali mluvit o velké privatizaci, i když všichni víme, jak probíhala. Takže z tohoto hlediska to určitě je určitá tečka, ale nemyslím si, že je to pozitivní krok pro budování spravedlivého státu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vláda schválila nový zákon o státním zastupitelství. Norma mimo jiné ruší vrchní státní zastupitelství a zřizuje specializovaný protikorupční útvar. Posílí se tím nezávislost soustavy státního zastupitelství a zvýší efektivita? Což jsou ostatně cíle této úpravy.

Erik BEST, americký novinář
--------------------
Já si myslím, že to souvisí s tím, o čem jsme mluvili. Nepřímo samozřejmě z restitucí, ale ty je podklady nebo základní věci jsou podobné. Nejvyšší státní zástupce, když bude schválen ten zákon, bude mít velkou moc. Když to bude dobrý státním, nejvyšším státním zástupcem, tak může být pozitivní, třeba, že nebude odvolatelné, neodvolatelný. Když to bude špatným státním nejvyšším státním zástupcem, tak to může být katastrofa, to může být velice negativní jev. Takže já nevidím ten zákon jenom z tohoto hlediska, že ten zákon je dobrý nebo ten zákon je špatný. Záleží na tom, jaký jsou pak záměry těch, který ten zákon chtějí. A my ještě nevíme, teď to samozřejmě to vypadá tak, že pan Pavel Zeman zůstane na svém místě, ale jak značil u vás v rádiu minulý týden, tak to vůbec nemusí být. Nikde není napsáno, že pan Pavel Zeman zůstane nejvyšším státním zástupcem. Paní Benešová naznačila, nebo on řekl přímo v časopisu Týden, že pan Zeman Pavel má podporu radou, ale to není, nemusí nic znamenat, když přijde na lámání chleba, chlebová a pan prezident řekne, že tam chce někoho jiného, no, tak tam bude někdo jiný.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co se týče těch personálií, otevírá se ještě nějaký jiný prostor pro spekulace? Také s neví, jestli nebo kam by se dále mohla posunout nebo vrátit paní Bradáčová.

Erik BEST, americký novinář
--------------------
Já si myslím, že s tím, to s tím přímo souvisí, protože na začátku, když se začalo mluvit o tom zákoně, pan Pavel Zeman naznačil, že by ji rád, i když možná nikdy to neřekl přímo, že by rád viděl paní Bradáčovou na tom místě v tom speciálním oddělení. A teď minulý týden začal couvat, říká, že ne, že ona vidí svoje místo někde jinde v regioně. Já si myslím, že to je jeho taktika, snížit tu opozici proti tomu zákoně a my vůbec nevíme, jestli on s ní počítá nebo ne, protože vždycky on říká, že on dělá personální otázky podle vlastního rozhodnutí. Takže já stále předpokládám, že paní Bradáčová má být ta, která bude vést ten oddíl protikorupční bez ohledu na to, co naznačuje pan Zeman. A to samozřejmě v parlamentu chápou negativně, protože ne všichni poslanci jsou čestní a ne všichni chtějí, aby jí justiční systém správně fungoval. Ale na druhé straně bude skoro jedno, jestli paní Bradáčová má být na tom místě podle pana Pavla Zemana, jestli pan Pavel Zeman nebude nejvyšším státním zástupcem. Takže to je klíčový moment. Co chtějí nejvyšší politici v státě od pana Zemana Miloše, včetně budoucího premiéra, protože ten zákon má vstoupit v platnost v roce 2015. Takž z tohoto hlediska ten zákon nebo jak dopadne ten zákon, je velice nejasný.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pokud ten zákon projde, tak nejvyššího státního zástupce bude jmenovat prezident na návrh vlády, a to na dobu 10 let. Měl by pak v podstatě stejné postavení jako ústavní soudce, takže nebyl by odvolatelný, maximálně z kárného provinění. Povede to možná k velkému, přílišnému posílení veřejné žaloby?

Erik BEST, americký novinář
--------------------
Samozřejmě čtu články, zvlášť v časopisu Reflex, kde píšou, že to bude něco jako bývalý generální prokuratura a chápu ten argument, jak, já jenom zopakuji, co jsem říkal, velice mnoho bude záležet na tom, kdo tu funkci bude zastávat. Když to bude čestný člověk, který chce spravedlivost, tak já moc velký problém nevidím. Když to bude zkorumpovaný státní zástupce, který chce pomáhat zločincům, no, tak to bude velký problém.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak se vám jeví ta doba těch 10 let, ten mandát?

Erik BEST, americký novinář
--------------------
Já v tom nevidím žádný problém. Všechno bude záležet na tom, jak se ten člověk bude vybírat a kdo ho bude chtít a kdo ho bude řídit víceméně.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Hostem dnešního vydání je americký novinář Erik Best. Vraťme se k návštěvě premiéra Petra Nečase v Rusku, doprovázelo jej 80 podnikatelů. Je to příklad ekonomické diplomacie, o které se zejména po nástupu Miloše Zemana na Hrad, tolik to skloňujeme a o tom se hovoří?

Erik BEST, americký novinář
--------------------
No, to určitě. Já jsem byl překvapen, jak rychle to dali dohromady. Myslím si, že splnili očekávání pana prezidenta úplně přesně a z tohoto hlediska pan Nečas opravdu dělá všechno pro to, aby byl ve spojenectví s panem Zemanem, jak říká pan Sobotka.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Při té cestě Petra Nečase do Ruska došlo i na diskusi o lidských právech. Premiér totiž nepřímo podpořil odsouzení punkerek z Pussy Riot, když řekl, že nejsou bojovnicemi za svobodu a novináři by z nich neměli vytvářet umělé modly. Mnozí si často nejenom v souvislosti s Ruskem a také například Čínou a určitě ne jenom v Česku, třeba také v Německu, kladou otázku: Lidská práva nebo byznys?

Erik BEST, americký novinář
--------------------
Já možná někoho zklamat, ale já víceméně souhlasím s panem Nečasem. Já jsem sledoval ten případ a to, co udělaly v tom chrámu v Rusku, opravdu bylo hanebné. Kdyby byly moje dcery, tak bych opravdu se naštval, že bych já měl pocit, že jsem je špatně vychoval. Ale taky souhlasím s panem Nečasem, že ten, že trest byla příliš silná, já nevím, já si myslím, že když nechceme obchodovat s Ruskem, tak musíme se na to dívat realisticky a jeden problém je, že tam je jsou stejný problémy jako v Český republice, ale ještě ve větší míře. A jestli si stěžujeme o něčem, na něco tady, tak to platí i ještě víc, co se týče Ruska. Takže já mám trošku problém, kdy my říkáme, že máme otevřít nové cesty do Ruska, když víme, že aby člověk opravdu ve velkém měl úspěch v Rusku, tak musí platit, musí hrát podle místním pravidlům a to jsou velice ošklivé pravidla, ošklivá pravidla. Já chápu, že někdo chce bojovat pro lidská práva, ale myslím si, že to jenom malá část toho problému. Myslím si, že ta cesta byla zajímavá taky z tohoto hlediska, že pan Nečas víceméně akceptoval tu ruskou mentalitu. Říkal, že ano, jsou tam problémy, ale taky je tam mnoho lidí, kteří nesouhlasí s tím, co bylo v minulosti a jak funguje ten korupční stát a já se ptám: A kde jsou ty lidi? Já jsem neviděl. Úspěšný Rusové mezi nimi moc nepatřejí mezi ně a já mám pocit, že pan Nečas má trošku iluzorní představu o tom, jak to funguje v Rusku anebo velice dobře chápe a to přijímá.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ministr financí Miroslav Kalousek připustil, že výstavba dvou nových bloků Temelína za 200-300 miliard korun může být prodělečná, a to jak kvůli nízké ceně elektřiny, tak i drahým nabídkám ze strany uchazečů. Je důvod spěchat s dostavbou? Jaký je na to váš názor, pane Beste?

Erik BEST, americký novinář
--------------------
Já si myslím, že z hlediska energetiky moc velký, příliš velký důvod není a myslím si, že pro určitý, pro určité politiky, kteří možná chtějí uzavřít ten obchod před tím než odejdou z funkce, tak bych pochopil, proč chtějí spěchat. Ale jestli jsem pochopil poslední vyjádření pana Kuby, tak to vypadá tak, že tolik nespěchá, že možná dokonce bude chtít počkat na příští vládu. I když to je jenom domněnka, to ještě nevíme, ale možná se rýsuje domluva mezi ODS a ČSSD, nejenom ohledně vlády na státní úrovni, ale taky ohledně Temelína.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co říkáte mimochodem na tu částku 200-300 miliard a odhad, termín dokončení je stanoven na rok 2025?

Erik BEST, americký novinář
--------------------
Já se v tom tolik nevyznám. Jenom, když to srovnáváte, srovnáte s jinými stavbami, tak je tam nějaká, nějakých pochyb o tom, jestli bychom opravdu potřebovali do toho tolik peněz dát. Mně se zdá, že bychom měli trošku počkat a uvidíme, jak to dopadne v Evropě s obnovitelnými zdroji a možná za rok, dva, tři bude ta situace jasnější, možná budoucí cena elektřiny bude jasnější a pak bychom mohli se rozhodnout, jestli ten Temelín vůbec potřebujeme.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
To vidíte jako klíčovou otázku? Ostatně co můžeme dnes 4. června 2013 říct o budoucnosti evropského energetického trhu? Ono i ti odvážní analytici docela tápou.

Erik BEST, americký novinář
--------------------
Já si myslím, že to je klíčová otázka, ale já si myslím, že politici, tady až na pana Kalouska, i když to je možnost politického důvodu, se na tom tolik nedívají. Politici, pan Kuba zvlášť to chce to spojit s průmyslem a on to ví jako prorůstový, prorůstové opatření a chce tím páde také splnit to, co pan Zeman očekává, co se týče ekonomické diplomacie. Takže pokud bychom se rozhodovali o Temelíně jenom čistě racionálně, tak by ten, to rozhodnutí asi dopadlo jinak, ale když do toho zapojíme ekonomickou diplomacii a podporu průmyslu, tak ten, to rozhodnutí klidně může dopadnout úplně jinak.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak to dnes viděl novinář Erik Best. Děkuji za váš čas a přeji hezký den.

Erik BEST, americký novinář
--------------------
Děkuji. Na shledanou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Na shledanou. Zítra v půl deváté přivítám rektora Vysoké školy ekonomické profesora Richarda Hindlse. Dobrý den všem přeje Zita Senková. Na slyšenou.

autor: Erik Best
Spustit audio