Ivan M. Havel: Co dobrého přináší světu kybernetika?

02915109.jpeg
02915109.jpeg

Příslušník jedné z nejvýznamnějších českých rodin 20. století. Věnuje své vnučce podobnou péči, jaké se mu kdysi dostávalo od dědečka Vavrečky?  Těší ho, jak dnes vypadá a funguje Lucerna? Co cítil nad dopisy bratrovi do vězení? Moderuje Jitka Novotná.