Idiopatická plicní fibróza a novinková biologická léčba

3. prosinec 2023

Mezi průvodní jevy plicní fibrózy patří zhoršená dušnost, popřípadě kašel, ale i váhový úbytek a další potíže. Svůj příběh přijde vyprávět pan Vladimír, který se léčí novinkovou biologickou léčbou. Hostem ve studiu bude i prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha. 

Spustit audio

Související