Hušpauer

O původu příjmení
O původu příjmení

Podle Jany Matúšové je příjmení Hušpauer asi složeninou ze základu starého německého slovesa huschen, v příjmení nejspíš ve významu „ukvapeně, chvatně, zbrkle, nepřesně pracovat“, a německého apelativa Bauer, tj. „sedlák, rolník, zemědělec“. Celkové tedy příjmení označovalo sedláka, který pracoval chvatně, nedbale apod. Příjmení Hušpauer dnes nosí 19 obyvatel, přechýlené Hušpauerová používá 12 žen.

Použitá literatura:
J. Beneš, Německá příjmení u Čechů, Ústí nad Labem 1998, s. 122

Spustit audio
autor: Žaneta Dvořáková