Host: Miloslav Kubiš, průvodce lidí s hluchoslepotou

sestra Angelika - Ivana Pintířová
sestra Angelika - Ivana Pintířová

Miloslav Kubiš je také zapálený sběratel zápalkových nálepek a trenér atletiky. Jak komunikovat s člověkem s kombinovaným postižením? Co pro rodinu znamená chronická nemoc? Jak přivést děti k pohybu? Moderuje sestra Angelika.