Host: Martin Bedřich, literární historik, šéfredaktor nakladatelství Portál