Grasl

6. prosinec 2022

Příjmení Grasl/Graslová u nás dnes nosí jen 23 obyvatel. Snad ho lze vyložit jako zdrobnělinu ze středohornoněmeckého gras, tj. „tráva“, „trávník“. Máte i časté české příjmení Trávníček. Případně jej lze vykládat ze středohornoněmeckého graȥ, tj. „naštvaný, vzteklý“. Pak by se jednalo o pojmenování podle povahy. Další možný výklad je z rodného jména Erasmus. Z tohoto příjmení se nám také přenesením stalo jedno podstatné jméno, totiž grázl, ve významu „darebák, lump“.

Stalo se tak podle jména nechvalně proslulého loupežného vraha Jana Jiřího Grasela, který u nás řádil tak, až se jeho příjmení stalo synonymem pro mizeru. Byl popraven ve Vídni roku 1815. Proces, kdy se vlastní jméno osoby (proprium), ať už reálné (např. Casanova > casanova), nebo fiktivní (např. Švejk > švejk), stane obecným označením (apelativem), nazýváme v onomastice termínem apelativizace propria. Takto vzniklé výrazy pak píšeme s malým počátečním písmenem (např. don Quijot > donkichot, don Juan > donchuán).

Použitá literatura:
J. Beneš, Německá příjmení u Čechů, Praha 2020, s. 388 (Gras); R. a V. Kohlheimovi, Lexikon der Familiennamen, Mannheim 2008, s. 258 (Graßl); D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2019, s. 56 (Grázl)

autor: Žaneta Dvořáková
Spustit audio

Více z pořadu