Goj

3. květen 2017

Goj je hebrejské označení pro jinověrce a Dobrava Moldanová z něj příjmení Goj vykládá, ovšem nám se jeví jako pravděpodobnější hledat původ příjmení Goj v polštině, i vzhledem k tomu, že nejvíce osob s příjmením Goj žije v Ostravě (celkem jich v ČR najdete 224). Ve slovníku polských příjmení nacházíte příjmení Goj vyloženo ze slovesa goić, tj. „léčit“. Pravděpodobně tedy spíše než neizraelitu označovalo léčitele.

Použitá literatura:
D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2010, s. 55; K. Rymut, Nazwiska Polaków: słownik historyczno-etymologiczny, díl I, A–K, Kraków 1999, s. 248

autor: Žaneta Dvořáková
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.