Fonhauser

7. prosinec 2022

Příjmení Fonhauser/Fonhauserová je u nás vzácné, nosí ho jen 5 mužů a 4 ženy. Vzniklo zápisem podle zásady „piš, jak slyšíš“ původního von Hauser. Obdobně máte utvořeno např. německé příjmení Vonhof (> von dem Hof, tj. „ze dvora“). Příjmení Hauser se vykládá z místních jmen obcí Haus, Hausen nebo z jiného místního jména obsahujícího -hausen. Motivaci pro vznik pojmenování mohl být i název domu,

ale mohlo být odvozeno i z nářeční podoby rodného jména Balthasar (srov. příjmení Balthauser).

Použitá literatura:
J. Beneš, Německá příjmení u Čechů, Praha 2020, s. 209, s. 277, s. 294 (Hauser)

autor: Žaneta Dvořáková
Spustit audio

Více z pořadu